Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Benut koele momenten optimaal

november 2022

Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuidoost-Nederland.


“Op een enkele regio na zijn de bewaaraardappelen in Nederland over het algemeen netjes gerooid en relatief droog in de schuur gekomen. Veelal ook vrijwel zonder rot. Toch wil deze mooie start van het bewaarseizoen nog niet zeggen dat het vanaf nu een makkie wordt. In sommige partijen is bijvoorbeeld nogal wat rooischade aan de knollen te zien. Geen probleem wanneer de periode van wondheling goed in acht is genomen en het product voldoende gedroogd is. Wie hier echter minder aandacht voor gehad heeft, zal nu mogelijk met rotproblemen kunnen kampen, wat we in de praktijk op diverse plaatsen ook tegenkomen. Vooral in partijen waarin de producttemperaturen nog relatief hoog zijn. Dan spreken we over knollen die minstens bij 14 tot 15 graden Celsius in de cellen liggen. Hiervan is het nu zaak om die wat omlaag proberen te brengen en daarbij vooral erop te letten dat met drogende lucht te doen. Probleem de laatste weken is echter dat door de hoge buitentemperaturen, zowel overdag als ‘s nachts, de producttemperaturen amper omlaag gaan. Zeker niet in de schuren met enkel buitenluchtventilatie. Maar ook in schuren met mechanische koeling is de situatie dikwijls niet veel anders. Bezitters daarvan zijn over het algemeen huiverig om, gelet op de hoge stroomprijzen van dit moment, de koelers nu al aan te zetten terwijl veelal nog een lang seizoen te gaan is. Nu hoeven die koelers in de eerste weken ook nog niet per se aan te staan, want het product ligt voorlopig toch nog niet op de uiteindelijke bewaartemperatuur. Echter, om het toch zo zoetjesaan wel naar die lagere temperaturen toe te gaan draaien, is het van groot belang om alle momenten waarop de aardappelen wel met buitenlucht terug te koelen zijn maximaal te benutten. En dat lukt niet alleen met de gestandaardiseerde bewaarprogramma’s. Bewaarders zullen daarom van tijd tot tijd zelf handmatig moeten bijspringen, bijvoorbeeld om vaste tijden van ventilatie in de programma’s soms even uit te zetten. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de temperaturen dan eigenlijk veel te hoog zijn. Dat handmatig bijsturen kun je alleen maar goed doen door te meten, RV, temperatuur, en door de weerberichten van dag tot dag te volgen. Wie de cijfers van de laatste weken heeft opgevolgd, ziet dat vooral in de vroege ochtenduren zich de koelste momenten van de dag aandienen. Dan moet je er dus bij zijn met de koelacties, automatisch en/of handbediend.

Neem eens wat monsters

Hebben de aardappelen uiteinde­lijk de gewenste bewaartemperatuur bereikt, dan is het vanaf dat moment wel van belang om die zo constant mogelijk te houden. Ook dan gaat het erom de beste momenten voor terugkoeling goed in de gaten te houden. Wanneer het product goed droog is en alle rot weggedraaid, is het juist raadzaam om niet met te droge lucht te ventileren. Voor gebruikers van mechanische koeling geldt dan eveneens, ventileer met buitenlucht om stroom te sparen als de situatie het toelaat. Lukt dat echt niet, dan kunnen de koelers altijd nog aan. Een andere factor die de bewaring dit seizoen niet zo gemakkelijk maakt, is de behoorlijke kiemlust in veel aardappelpartijen. Hier in het zuiden liggen aardappelen achter de planken die al vanaf het inschuren kiemen. Veelal betroffen het in eerste instantie groene en beschadigde knollen die al snel kiempjes lieten zien, maar na een paar weken kiemden gezonde knollen soms ook al volop. Twijfel je nu of MH goed gewerkt heeft en wanneer het tijd is om te beginnen met de eerste toediening van bijvoorbeeld 1,4SIGHT (wat eigenlijk al moet voordat de eerste kiempjes op gezonde knollen zichtbaar zijn), neem dan eens wat monsters uit een partij. Leg die een aantal dagen in een iets warmere ruimte en wacht tot je daarop de eerste kiempjes ziet verschijnen. Hanteer dat moment dan als het tijdstip voor een eerste behandeling met 1,4SIGHT.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO