Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Vernieuwen

december 2019


Zo aan het eind van het jaar ontstaat wel eens de neiging om terug te blikken. Wat is er gebeurd? Wat hebben wij eraan kunnen doen? Wat hebben we bereikt?

De NAO doet dat meestal op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in mei. De bereikte resultaten worden dan besproken en de voorliggende uitdagingen. Dus dat specifieke terugblikken bewaar ik tot dan. En u als bedrijf heeft u waarschijnlijk het gevoel dat er nauwelijks tijd is om terug te blikken door alle nieuwe uitdagingen die zich steeds aandienen. Enerzijds nieuwe mogelijkheden anderzijds nieuwe beperkingen. Constant moet er ingespeeld worden op veranderende omstandigheden. De een geeft dat voldoening omdat er veel gevraagd wordt van de creatieve geest, de ander vraagt zich wel eens af waar het eindigt. Dat laatste voert bij veel boeren de boventoon. De demonstratie op het Malieveld heeft dat geleerd.

Er is een steeds intensievere bedrijfsvoering voor een hopelijk redelijk inkomen. In de afzet wordt terecht meer gestreefd naar strakkere planningen, het proces ernaar toe is echter vaak met meer onzekerheid omgeven. Het weer, gewasbescherming en het stikstofbeleid bijvoorbeeld. De resultante van afzet en productie bepaalt het inkomen. Logisch dat de spanningen bij veel bedrijven toenemen, ook in de aardappelketen. Erkenning vragen voor de belangrijke positie van de agrarische sector en een krachtige lobby voeren heeft de hoogste prioriteit. Maar hoe belangrijk ook, het biedt onvoldoende soelaas voor een toekomstbestendige akkerbouwsector waar de volgende generatie weer met veel passie aan de slag is. Het sleutelwoord om dat te bereiken is vernieuwing. En zo kom ik op terugblikken. Want in mijn column van mei 2017 maakte ik me nog ernstig zorgen over het gebrek aan akkerbouwonderzoek. Nu, ruim 2 jaar verder, terugblikkend, is er een volwaardig onderzoeksprogramma van 2,5 miljoen euro per jaar van de akkerbouwers. Een deel wordt verveelvoudigd vanuit de topsectoren. En ook vanuit de aardappelketen en specifiek de handel zijn er diverse collectieve onderzoeksprojecten oplopend tot zo’n 2 miljoen euro per jaar. Dit bedrag staat los van de R&D van de aardappelbedrijven zelf. Een ware krachttoer en dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO