Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Begin en eindig met dezelfde kiemremmer

december 2020


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Niek Vedelaar, werkzaam in de regio Flevoland.

“In sommige consumptiepartijen die momenteel in de schuren liggen, in de regio Midden-Nederland, komt rot voor en dat vergt de nodige aandacht. Dat zal ongetwijfeld ook elders het geval zijn, want de weersomstandigheden in het land waren afgelopen teeltseizoen vrijwel gelijk. Zo ook een hete augustus en natte september met hele warme dagen gevolgd door begin oktober een periode met veel neerslag. Die nattigheid heeft vooral ‘beginnend’ rot veroorzaakt in knollen die diep in de ruggen zaten. In de bewaring tref je ze aan als natte en vaak donkergekleurde knollen die er aan de buitenkant nog redelijk uitzien, maar pas wanneer je er flink in knijpt merk je dat ze vanbinnen zacht en rot zijn. Deze moet je goed in de gaten houden. Ben je ze tegengekomen, wees dan alert op lekvocht en controleer daarop door regelmatig in de kanalen te kijken. En regelmatig, dat is dus minstens eenmaal per dag. Om de boel droog te houden is het van belang om alleen met drogende buitenlucht te ventileren en ook intern. Het regime voor de interne ventilatie is afhankelijk van de conditie en het rotpercentage in de partij. Dat kan bijvoorbeeld zijn elke twee uur een half uur, drie kwartier of een uur intern ventileren. Drogen van de partij is vaak belangrijker dan wondheling. Nadat de aardappels min of meer droog zijn is er ruimte voor eventuele wondheling, als dat nog nodig is. Hou de temperatuur dan gedurende het wondhelingsproces op 11 tot 12 graden Celsius. Niet lager vanwege de wondheling en niet hoger om uitbreiding van (bacterie)rot in te dammen.

Eerst droging, daarna pas kiemremming

Een volgend extra aandachtspunt aan het begin van dit bewaarseizoen is de kiemremming. Door de al genoemde warme zomerdagen zijn de knollen behoorlijk kiemlustig. De MH-behandeling in het veld heeft weliswaar in de meeste gevallen goed geholpen en zet veelal een rem op de kiemgroei. Echter, bij zeer kiemlustige rassen waren de eerste witte puntjes toch al snel zichtbaar op de knollen. Bij een Agria zul je nu nog geen kiemen zien, maar bij rassen als Innovator al wel. Wil je hierin met een kiemregulator als 1,4SIGHT aan de slag, dan moeten de knollen al behandeld zijn voordat je kiemen ziet. Het middel is namelijk een kiemrust-verlenger en geen kiem-remmer. Nu mag je het middel echter pas gaan toedienen zodra de knollen winddroog zijn. Aanhangende grond mag nog wel iets vochtig zijn, maar de schil absoluut niet. Komen toch kiemen op het product, dan ben je op kiemremmingsmiddelen als Argos of Biox-M aangewezen. Die kunnen namelijk wel de groei van een eenmaal gevormde kiem stopzetten. Ook die middelen mag je overigens pas gaan toedienen nadat het product goed droog is. Met de kiemremmer ethyleen zijn we nog terughoudend in de adviezen. Bij de rassen Fontane en Mozart kan ethyleen wel worden ingezet. Van andere rassen zijn er nog te weinig (eigen) onderzoeks- en praktijkresultaten van dit middel.

Begin op tijd met kiem­behandeling

Op dit moment gaat wat meer belangstelling uit naar Argos dan naar Biox-M. Argos heeft een aantal pre’s: geen veiligheidstermijn, geen penetrante geur en het heeft wat meer mogelijkheden op het vlak van dosering en toepassing. Zowel bij inzet van Argos als Biox-M is het wel van belang om nadat de eerste kiemen zichtbaar zijn, op tijd te beginnen met behandeling. Start een behandeling zodra 10 tot 20 procent van de kiemen zichtbaar is en ze niet langer zijn dan 2 tot 3 millimeter. Of middelen ook af te wisselen zijn, daarover zijn nog weinig proef- en praktijkervaringen bekend. Het is op enkele plekken wel in afwisseling met succes toegepast, maar of dat in alle gevallen kan en bij alle rassen, is nog niet goed genoeg bekend. Daarom adviseren we op dit moment het middel waarmee je de behandeling begint gedurende de hele bewaarperiode te blijven gebruiken. Dat geeft de minste kans op fouten in werking, dosering en toediening. Nog een laatste tip en dat betreft de toedieningstijd van de middelen. Het vernevelen van middelen als Argos of Biox-M in de bewaring vergt wel duidelijk meer tijd dan 1,4SIGHT.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO