Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Geen grapjes over ambtenaren

december 2021


Onlangs zag ik in de landbouwpers een waarschuwing richting de politiek dat er steeds meer gebrek is aan inhoudelijke kennis van de landbouw bij ambtenaren.

Het lijkt merkbaar bij beleidsvoorstellen vanuit LNV, bijvoorbeeld bij het ontwerp 7e actieprogramma (AP) ten aanzien van de vaste datum 1 oktober. Er leek niet echt beseft te worden dat in de landbouw de weersomstandigheden een rol spelen. Overigens is niet alleen kennis van belang, maar ook het onderhouden van contacten van ambtenaren met bedrijven om te weten wat er leeft. De minister gaf in de Tweede Kamer aan dat er wel degelijk vooraf overleg met de sector geweest is over het 7e AP. Een vreemde zaak, want in een ontwerp zouden dan geen voorstellen staan die in de praktijk onuitvoerbaar zijn. En ook niet als er een goede kennisinbreng en contact van het ambtelijk apparaat met de sector zou bestaan.

Iets later kwam ik in het blad Binnenlands Bestuur tegen dat de vakbond CMHF (ik zal u niet vermoeien met de betekenis van de afkorting, maar men vertegenwoordigt allerlei beroepsgroepen) bij de kabinetsinformateurs pleitte voor een Deltaplan. Niet voor wateroverlast, maar om de vakkennis van ambtenaren op een hoger niveau te brengen, jonge ambtenaren aan te trekken en op te leiden. De onderliggende waarschuwing is dat er op departementen ambtenaren steeds minder onafhankelijk zijn mede door de ontwikkeling van het fenomeen ‘politiek assistenten’. Ambtenaar zijn is een vak en het ambtelijke apparaat is in dienst van de samenleving. En daarmee een constante factor voor het bestuur van ons land, aldus CMHF.

Ik kan me helemaal vinden in deze benadering, en ambtenaren verdienen onze steun. Wie weet is er ook bij LNV steeds meer invloed van ‘politiek assistenten’ en minder ruimte voor onafhankelijke kennis. Terwijl als dat goed zou werken er een hoop – technische – inefficiënte interventies en onnodige Kamervragen voorkomen kunnen worden.

“Wat heeft u tegen ambtenaren? Ze doen toch niks?” Best een keer leuk bij de borrel, maar ambtenaren zijn wat mij betreft te belangrijk om grapjes over te maken. Alleen zo trek je voor de toekomst de benodigde deskundige jonge mensen aan.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) 

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO