Al abonnee? Activeer hier uw premium account

GROWTH brengt aardappelsector voor het voetlicht van politiek Den Haag

december 2022


Begin december organiseerden belangenorganisaties NAO en VAVI samen met hun leden, partners en stakeholders een evenement over ‘gezonde groei met de aardappelsector’. De goedbezochte bijeenkomst onder de titel GROWTH vond plaats in het politieke hart van Den Haag.

Vertegenwoordigers vanuit de verschillende schakels in de keten verzamelden zich in perscentrum Nieuwspoort, gevestigd in de Tweede Kamer. Met verscheidene ambtenaren werkzaam voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en verschillende Kamerleden, onder wie leden van de Vaste commissie voor LNV, was daarnaast ook politiek Den Haag goed vertegenwoordigd. Met het evenement wilden de Nederlandse Aardappel Organisatie en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie juist deze Haagse stakeholders informeren over de huidige situatie en de toekomst van de aardappelsector.

Toekomstige uitdagingen

Robuuste, weerbare rassen zullen uiteindelijk de basis vormen voor verdere verduurzaming van de aardappelteelt, legt Guido van den Ackerveken uit.

In zijn speech illustreert NAO-directeur Dick Hylkema de belangrijke bijdrage van de aardappel aan de voedselvoorziening wereldwijd. Ook wijst hij zijn toehoorders op de kracht van de Nederlandse (poot)aardappelsector, die volgens hem ligt in het feit dat alle onderdelen van het complete cluster in dit land aanwezig zijn. Hylkema neemt daarnaast toekomstige uitdagingen onder de loep. De rol die samenwerkingen tussen onderzoeksinstituten, de sector en de overheid kunnen spelen bij het inspelen op deze uitdagingen, belicht prof. dr. Guido van den Ackerveken. Naast hoogleraar Translational Plant Biology aan de Universiteit Utrecht is hij programmaleider van nationaal programma CROP-XR, waarin verschillende universiteiten samen met het bedrijfsleven en de overheid onderzoek doen naar de ontwikkeling van de aardappelrassen voor morgen. Volgens Van den Ackerveken wordt de huidige teelt in balans gehouden door middel van ingrepen, bijvoorbeeld met gewasbeschermingsmiddelen als de ziektedruk toeneemt en irrigatie als het droger wordt. “In de toekomst zullen we met minder middelen moeten gaan werken en krijgen we te maken met klimaatverandering. Daarnaast steken nieuwe ziektes de kop op. We hebben dus behoefte aan weerbare en robuuste systemen. Een belangrijke basis daarvoor zit in weerbare gewassen”, geeft de programmaleider aan. In combinatie met optimale teeltmethoden zullen robuuste, weerbare rassen uiteindelijk de basis vormen voor verdere verduurzaming van de aardappelteelt. “Dit programma is ingediend via het ministerie van landbouw, dus zijn ook zij hier nauw bij betrokken”, aldus de onderzoeker.

Akkerbouwer als onder­nemer

Naast weerbare gewassen is waterbeheer een belangrijke factor om tot een meer duurzame landbouw te komen. Klaas Schenk, zoetwaterboer op Hoeve Lotmeer in Anna Paulowna, legt uit wat hij doet om het waterbeheer op en om zijn bedrijf te verbeteren. VAVI-directeur Andries Middag kondigt Schenk aan als een exponent van de landbouw: “Wat jij nu doet, zullen de akkerbouwers die dat nu nog niet doen over een tijdje ook gaan doen.” Met het vasthouden van zoetwater om opnieuw te gebruiken, speelt Schenk in op klimaatverandering. Ruimte voor de akkerbouwer als ondernemer is bij dit soort initiatieven en investeringen erg belangrijk, blijkt uit zijn verhaal. De organiserende belangenorganisaties geven dan ook aan dat de positieve bijdrage die de sector wil blijven leveren aan de toekomst van de aardappelteelt, ook moet zorgen voor een goed belegde boterham voor boeren en ieder ander in de aardappelketen.

CRISPR-Cas op de agenda

Caroline van der Plas (BBB) brengt het onderwerp CRISPR-Cas ter sprake.

Na elke presentatie gaat de microfoon de zaal in om ook de Haagse stakeholders en andere bezoekers hun vragen te laten stellen en hun visie op de sector te laten delen. Zo brengt voorzitter van de Tweede Kamerfractie van BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas het onderwerp CRISPR-Cas ter sprake. “In januari hebben we een rondetafelgesprek met de commissie voor LNV over CRISPR-Cas. Ik ben benieuwd hoe jij over dat onderwerp denkt”, vraagt het Kamerlid aan akkerbouwer Schenk. “We moeten het uit de GMO-discussie halen”, reageert hij direct. “CRISPR-Cas is geen GMO, en als je die knip maakt kun je het gewoon inbedden in het normale veredelingswerk. Dan snijdt het mes aan vier kanten denk ik”, schetst Schenk beeldend zijn toekomstverwachting. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO