Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Agrico, Leo de Kock en Nedato kondigen krachtenbundeling op de tafelaardappelmarkt aan

24 mei 2023

Agrico, met haar dochterbedrijf Leo de Kock, en Nedato laten weten dat ze hun tafelaardappelactiviteiten samen zullen onderbrengen in een nieuwe onafhankelijke coöperatie van tafelaardappeltelers. De activiteiten op het gebied van handel en inpakken brengen de bedrijven onder één dak op de huidige locatie van Nedato in Oud-Beijerland.

De bedrijven voegen daaraan toe dat de nieuwe organisatie dit najaar zal starten met haar activiteiten en dat de verdere integratie vervolgens trapsgewijs zal plaatsvinden. “Met het bundelen van kennis en activiteiten rondom tafelaardappelen ontstaat een sterk gespecialiseerde organisatie met regie over een korte keten, waarin klantenwensen en telersbelang op een efficiënte wijze worden verbonden”, stelt Nedato-directeur Wim van de Ree.

Toekomstperspectief voor tafelaardappeltelers

In het meinummer van Aardappelwereld magazine in 2022 vertelde Van De Ree samen met Agrico-directeur Jan van Hoogen uitgebreid over het toen reeds gestarte onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van verse onbewerkte gangbare tafelaardappelen. Doel daarbij was het inspelen op de toenemende vraag van afnemers naar een integraal aanbod en de structureel gewijzigde behoeften bij consumenten. Om deze redenen onderzochten de drie partijen de afgelopen maanden intensief hoe een mogelijke samenwerking het beste vorm kan krijgen. Het uitgangspunt was daarbij dat het samenwerken moet leiden tot een krachtige en gezonde organisatie die tafelaardappeltelers een goed toekomstperspectief biedt en inspeelt op huidige en toekomstige consumentenbehoeften. Mark Zuidhof, Chief Operational Officer (COO) en aanstaande CEO van Agrico, is enthousiast over de nu tot stand gekomen krachtenbundeling: “In deze nieuwe coöperatie is de strategie volledig gericht op consumptieteelt en zijn de telers van tafelaardappelen zelf de eigenaar. Deze krachtenbundeling zorgt daarmee voor een beter toekomstperspectief voor de betrokken telers.” Leo de Kock-directeur Jan Bijleveld geeft aan dat ze met deze integratie de dienstverlening richting klanten verder kunnen verbeteren en hun positie in de markt kunnen versterken. “Wij zijn enthousiast over de nieuwe kansen die deze fusie onze tafelaardappelsector biedt.”

Alle activiteiten op één locatie

De nieuwe coöperatie van tafelaardappeltelers gaat samenwerken in de gehele keten van teelt, handel en inpakken. De activiteiten op het gebied van handel en inpakken brengen de bedrijven onder op de huidige locatie van Nedato in Oud-Beijerland, om de voordelen van deze integratie maximaal te benutten. “Dit is de meest geschikte locatie om alle activiteiten onder te brengen. De locatie biedt voldoende beschikbare ruimte en is centraal gelegen ten opzichte van het merendeel van de betrokken telers. Het op één plaats onderbrengen van de activiteiten brengt daarbij een betere controle op het gehele proces, zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering en draagt bij aan het realiseren van een eigen cultuur”, laten zij weten. Verder melden de drie bedrijven dat hun betrokken personeel overgaat in de nieuwe organisatie, waardoor de kennis van de markt en operatie gewaarborgd blijft. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te zekeren laten zij de transitie naar één locatie zorgvuldig en gefaseerd plaatsvinden.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO