Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Breeders Trust beoogt meer grip op gebruik Farm Saved Seed met PBR Database

19 januari 2023

Breeders Trust kondigt aan een omvangrijk internationaal pilot project, genaamd PBR Database, te starten om meer grip te krijgen op het gebruik van Farm Saved Seed (FSS). Volgens de organisatie gaat het hierbij zowel om meer grip wat betreft de inning van royalty’s (billijke vergoeding) als het tegengaan van illegaal gebruik van FSS.

“Elke aardappelkweker heeft de mogelijkheid om voor een zelf ontwikkeld ras kwekersrecht aan te vragen, om de vermeerdering te reguleren middels het zogenaamde kwekersrecht en deze te monitoren, legt Breeders Trust uit. “In dat verband eisen aangesloten kwekers dat iedereen die zijn beschermde ras verhandelt, op verzoek meldt welke hoeveelheid van een ras wordt verhandeld, en aan wie. Door het uploaden van handelsdata naar een beveiligd algoritme, hopen de daartoe bevoegde Royalty Collectie Organisaties (RCOs) de eindgebruikers in beeld te krijgen, om zodoende het mogelijke gebruik van FSS te kunnen controleren”, vervolgen zij.

Efficiënt handhavingssysteem

Breeders Trust geeft aan dat vanaf oogst 2022 alle aangesloten kwekers dit eerste jaar elk met één ras meedraaien in de zogenoemde Centrale database pilot. Om dit mogelijk te maken heeft de organisatie een geautomatiseerd, algoritme gedreven databasesysteem ontwikkeld dat het mogelijk maakt de pootgoedstromen te volgen van bron tot eindgebruiker, dus van kweker tot teler. Volgens Breeders Trust moet dit uiteindelijk leiden tot een efficiënt handhavingssysteem om royalty-inkomsten van FSS te kunnen collecteren.

Zes deelnemende landen

Hoofddoelen van het pilotproject zijn nagaan of het systeem in de praktijk werkt en begrepen wordt door ketenpartners, en het toetsen van het algoritme. De zes landen die deelnemen aan de pilot zijn Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Als aandeelhouders die het PBR Database-project ondersteunen noemt Breeders Trust Agrico, Danespo, Europlant, Germicopa, HZPC, Interseed, Meijer Potato, Norika, Schaap Holland, Solana en Stet Holland. “Deze bedrijven zijn actief in het ontwikkelen, produceren en verhandelen van nieuwe kwekersrechterlijk beschermde aardappelrassen”, aldus de organisatie. Het is de algemene doelstelling van Breeders Trust om inbreuk op het kwekersrecht en illegale productie en handel aan de orde te stellen, maar ook om voorlichting te geven over het belang van het gebruik van gecertificeerd uitgangsmateriaal.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO