Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Ethiopisch-Nederlandse samenwerking focust op hoogwaardig uitgangsmateriaal

21 oktober 2021

Het nieuwe Ethiopa-Netherlands Seed/Potato Partnership dat in september 2021 is getekend gaat nog dit jaar van start.

Om de private sector in Ethiopië kwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal van verbeterde rassen te kunnen laten leveren aan telers, gaan Ethiopië en Nederland een samenwerking aan. Hiermee wil Nederland onder andere het Ethiopische ministerie van Landbouw en haar diensten ondersteunen op het gebied van kwekersrecht, het testen en registreren van nieuwe rassen, kwaliteit en fytosanitaire zaken.

Marktsegment verder ontwikkelen

Onder de paraplu van SeedNL streeft het Ethiopia–Netherlands Seed/Potato Partnership ernaar om het marktsegment plantaardig uitgangsmateriaal in Ethiopië verder te helpen ontwikkelen, met een focus op aardappelen, groenten, fruit en een aantal andere belangrijke akkerbouwgewassen. Nederlandse bedrijven, sectororganisaties, kennisinstellingen, keuringsdiensten en de overheid zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het bijdragen aan hoogwaardig uitgangsmateriaal, zoals zaaizaden, kweek-/stekmateriaal, en pootaardappelen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, kennis, training en dienstverlening.

Kennis delen en ervaring opdoen

In augustus van dit jaar bracht een grote Ethiopische expertdelegatie een bezoek aan Nederland, om kennis te delen en ervaring op te doen. Er werden onder meer gesprekken gevoerd met het ministerie van LNV, NVWA, Naktuinbouw, NAK, Plantum en NAO. Ook werden een aantal bedrijven bezocht, waaronder ondernemingen actief in pootaardappelen. De delegatie, bestaande uit experts van het ministerie van Landbouw, het Agricultural Transformation Agency, het instituut voor landbouwkundig onderzoek en de koepelorganisatie voor plantaardig uitgangsmateriaal, concludeerde na afloop van het programma dat Ethiopië graag met Nederland wil samenwerken. Bijvoorbeeld op het terrein van kwekersrecht, testen en registratie, fytosanitair en kwaliteit rondom uitgangsmateriaal.

Aardappelteelt gehinderd door ziekten en plagen

Met een jaarlijkse productie van ruim 900.000 ton is Ethiopië één van de grootste aardappelproducenten in de Sub-Sahara regio. De gemiddelde opbrengsten zijn met 13 ton per hectare echter laag en de aardappelteelt wordt daarnaast gehinderd door ziekten en plagen als Phytophthora en Ralstonia, stelt een marktstudie uitgevoerd op initiatief van het Landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Ethiopië, met financiering van het ministerie van LNV. Deze studie werd uitgevoerd in de eerste helft van 2021, en focust op de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen rond plantaardig uitgangsmateriaal in Ethiopië.

Interessante markt voor hoogwaardig pootgoed

Uit de resultaten en conclusies van de onlangs gepubliceerde marktstudie blijkt onder andere dat import van pootaardappelen niet bepaald wordt aangemoedigd en het beschikbare pootgoed vijf à acht keer wordt vermeerderd. “Desalniettemin zijn aardappelverwerkers op zoek naar kwalitatief beter uitgangsmateriaal en is er een interessante markt voor hoogwaardige pootaardappelen”, concluderen de onderzoekers. Tot nu toe bestaat de import en het aanbod uit in vitro planten en miniknollen. Uit het marktonderzoek blijkt dat de markt voor in vitro planten in Ethiopië nog beperkt is. De commerciële vraag komt vooralsnog met name van de aardappel- en fruittelers, omdat zij willen starten met gezond uitgangsmateriaal. “Daarnaast heeft ook aardappelzaad marktpotentie in Ethiopië. Testresultaten van het nieuw hybride aardappelzaad tonen aan dat het hybride zaad kan concurreren met de huidige rassen van pootaardappelen en resistent zijn tegen Phytophthora en Ralstonia. De grootste uitdaging is echter de vereiste registratie van aardappelzaad in het land”, stelt de studie.

Seminar voor het Nederlandse agrobedrijfsleven

Het Landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Addis Abeba informeert het Nederlandse agrobedrijfsleven over het nieuwe Partnership en betrekt bedrijven waar mogelijk bij de geplande activiteiten. Zo is het team voornemens om in december 2021 in Nederland een seminar te organiseren om de volledige uitkomst van een marktstudie te presenteren en bedrijven te informeren over het nieuwe Partnership. Meer informatie is verkrijgbaar via Landbouwraad Meeuwes Brouwer.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO