Al abonnee? Activeer hier uw premium account

BO Akkerbouw presenteert factsheet geïntegreerde aanpak Rhizoctonia in aardappelen

29 december 2022

In een onlangs gepubliceerde factsheet heeft Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw de kennis om de schimmel Rhizoctonia solani te bestrijden gebundeld. Deze factsheet bevat kennis die akkerbouwers kunnen gebruiken om aan de slag te gaan met een geïntegreerde aanpak van deze schimmel, die algemeen in de bodem voorkomt.

Diverse schimmelziektes tasten het aardappelgewas aan, met opbrengst- en kwaliteitsverlies tot gevolg. “Van de schimmel Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) veroorzaakt de variant R. solani AG 3 de meeste schade”, aldus BO Akkerbouw.

Beheersing middels geïntegreerde teeltaanpak

Rhizoctonia kent een brede waardplantstatus en kan schade veroorzaken op veel verschillende gewassen. De factsheet beschrijft hoe Rhizoctonia is te beheersen met een geïntegreerde teeltaanpak (Integrated Crop Management, ICM). Aan de hand van de pijlers van geïntegreerde teelt (Gewasdiversiteit, Raskeuze & teeltwijze, Bodembeheer & bemesting, Gerichte bestrijding en Monitoring & evaluatie) is beschreven welke specifieke maatregelen zijn toe te passen.

Door akkerbouwers gefinancierde kennis ontsluiten

Eerder dit jaar verschenen al factsheets met de laatste stand van de wetenschap over de plantenziektes Phytophthora infestans en Alternaria en de bestrijdingsstrategieën ervan. Samen dragen zij bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid, waarmee BO Akkerbouw en haar leden werken aan duurzame teeltmethoden. De factsheets dragen ook bij aan de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Ze zijn opgesteld door de Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research, voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers. De kennis komt uit (PPS-)onderzoeksprojecten die akkerbouwers via BO Akkerbouw financierden.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO