Al abonnee? Activeer hier uw premium account

HZPC verwacht netto resultaat van ruim 7 miljoen euro

22 februari 2023

Aardappelveredelaar HZPC laat halverwege februari weten voor boekjaar 2022-2023 een netto resultaat te verwachten van ruim 7 miljoen euro, vergelijkbaar met het netto resultaat van het afgelopen boekjaar (7,051 miljoen euro). De aardappelveredelaar werkt met een boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni.

“Het resultaat groeit vooral dankzij gebieden buiten Europa, daar waar licentieteelt plaatsvindt. Voornamelijk in Azië en Amerika”, aldus HZPC-CEO Gerard Backx. HZPC verwacht dat haar licentienemers 16 procent meer volume HZPC-rassen verhandelen dan een jaar eerder en dat het volume verhandelde pootaardappelen fractioneel zal stijgen. Deze handel vindt voornamelijk in Europa en vanuit Europa plaats. “De afzet vanuit de Europese Unie naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten is over het algemeen goed verlopen. In Europa verlopen de verkopen nog traag. Door de droogte in Zuid-Europa kiezen diverse telers ervoor om meer andere gewassen te telen. Dat gaat ten koste van de pootgoedafzet”, vult Backx aan.

“Het resultaat groeit vooral dankzij gebieden buiten Europa, daar waar licentieteelt plaatsvindt. Voornamelijk in Azië en Amerika”, aldus HZPC-CEO Gerard Backx.

Beperkte stijging operationele kosten

Naast de voorspelling van het netto resultaat geeft het bedrijf aan te verwachten dat de omzet ten opzichte van vorig jaar met 10 procent zal groeien tot zo’n 387 miljoen, met een bruto marge van 66 miljoen euro (ten opzichte van 63,9 miljoen euro vorig boekjaar). “In 2022 waren de internationale transportkosten opvallend hoog. Dat is een belangrijke reden voor de omzetstijging. Begin 2023 zijn de prijzen van transport sterk gedaald”, aldus de aardappelveredelaar. De stijging van operationele kosten heeft HZPC kunnen beperken tot ongeveer 2 procent. Dankzij deze ontwikkelingen verwacht het bedrijf dat de winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) met ongeveer 1 miljoen euro zal stijgen, tot ruim 14 miljoen euro. Tegelijkertijd heeft HZPC te maken met hogere financieringslasten door de stijgende rente en valutabewegingen in bepaalde landen. “Ondanks alle moeilijkheden en beperkingen, in bijvoorbeeld Jemen, ziet het ernaar uit dat HZPC ook dit jaar die gebieden van gezond uitgangsmateriaal voorziet”, stelt het bedrijf. Dit ligt in lijn met de drijfveer van het veredelingsbedrijf dat mensen overal ter wereld toegang moeten hebben tot gezond voedsel.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO