Al abonnee? Activeer hier uw premium account

NVWA erkent inundatie als maatregel voor Meloidogyne chitwoodi en fallax

12 januari 2023

LTO Nederland laat weten dat de NVWA inundatie, het langdurig onder water zetten van een perceel, op verzoek van de LTO werkgroep pootaardappelen heeft erkend als bestrijdingsmaatregel voor percelen waar maatregelen voor de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en/of Meloidogyne fallax van toepassing zijn.

Het verzoek was ingediend op basis van onderzoek door het ‘Plan van Aanpak | Meloidogyne’, waar de LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente initiatiefnemer van is. Dit onderzoek, gefinancierd door BO Akkerbouw, heeft aangetoond dat een goed uitgevoerde inundatie maximale bestrijding kan geven van zowel beide wortelknobbelaaltjes als aardappelmoeheid.

Introductie en verspreiding voorkomen

Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax zijn binnen de Europese Unie zogenaamde quarantaineorganismen (Q-organismen). Het NVWA geeft aan maatregelen te nemen als zij deze aaltjes aantreft in plantmateriaal dat bestemd is om elders uitgeplant te worden, omdat Nederland verplicht is om de introductie en verspreiding van Q-organismen via het verkeer van alle planten en plantaardige producten te voorkomen. “Introductie en verspreiding in de EU voorkomen moeten worden. Een vondst resulteert in het aanwijzen van een gebied waar maatregelen van toepassing zijn die gericht zijn op deze aaltjes.”

Inundatie melden

LTO Nederland geeft aan dat het melden van inundatie als bestrijdingsmaatregel betekent dat, wanneer de aardappelteelt volgend op de inundatie bij onderzoek door de NAK vrij bevonden wordt van beide wortelknobbelaaltjes, de maatregelen op het perceel worden beëindigd. Het perceel verliest zijn risicostatus en de plicht voor onderzoek van de daarop volgende aardappelteelt vervalt. Een teler met een perceel dat vanwege een besmetting met deze wortelknobbelaaltjes in de afgelopen jaren is geïnundeerd, kan de inundatie melden bij de NVWA. Het perceel moet bij de NVWA bekend zijn als besmet en na de inundatie mag er slechts één of geen aardappelteelt hebben plaatsgevonden. De teler moet de inundatie daarnaast wel kunnen aantonen.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO