Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Oorlog in Oekraïne van invloed op verwachte omzet HZPC

12 mei 2022

HZPC heeft recentelijk laten weten haar winstverwachting na drie kwartalen in het boekjaar 2021-2022 overeind te houden.

De aardappelveredelaar geeft aan te verwachten dat het volume aan pootaardappelen dat door HZPC en haar licentienemers wordt verhandeld, uitkomt op een tonnage net boven de 900.000 ton. Dat is ongeveer gelijk aan het tonnage in 2020-2021; een jaar waarin de economische gevolgen van de coronacrisis de resultaten sterk beïnvloedden. Deze volume-inschatting is wel 1 procent lager dan die na het tweede kwartaal van boekjaar 2021-2022. De daling van de verwachte omzet is volgens HZPC grotendeels veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

Oorlog in Oekraïne van invloed op de omzet

Normaliter levert het bedrijf pootaardappelen in Oekraïne, en ook voor dit jaar zijn er orders geplaatst. Maar, zo laat de aardappelveredelaar weten, tot nu toe is nog maar een beperkt deel geleverd en is het grootste deel geannuleerd. “HZPC heeft in de pers openlijk haar solidariteit geuit met Oekraïne en de bevolking van Oekraïne. Desalniettemin zijn de meeste leveringen aan Rusland doorgegaan. Aardappelen zijn een belangrijk voedselgewas. Zaaizaad en pootgoed zijn een niet te vervangen start van alle voedselproducties en daarmee een voorwaarde voor voedselzekerheid. Dit is essentieel voor politieke en economische stabiliteit en het welbevinden van mensen, overal in de wereld”, zo is het bedrijf van mening.

Invloed op keuze van veel telers

“De oorlog in Oekraïne heeft een grote invloed op de prijzen van diverse producten, en daarmee op de keuze van veel telers in vooral Europa. Na het tweede kwartaal was het duidelijk dat aardappeltelers in Europa iets terughoudend zijn in het planten van aardappelen voor oogst 2022 als gevolg van de hogere prijzen van andere grote landbouwproducten. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is de verkoop van pootgoed in Europa stilgevallen. Er zijn nagenoeg geen extra verkopen gerealiseerd of de extra verkopen compenseren de geannuleerde orders. In normale jaren realiseren we altijd een paar procent van de Europese verkopen in de maanden maart en april. Die ontbreken dit jaar”, geeft HZPC Holding CEO Gerard Backx aan.

HZPC Holding CEO Gerard Backx

Nettowinst van 1,4 miljoen euro

Over het gehele boekjaar verwacht het bedrijf een omzet te realiseren van 342 miljoen euro (ten opzichte van 314 miljoen in 2020-2021), met een bruto marge van bijna 62 miljoen euro (9 procent meer ten opzichte van het vorige boekjaar). De operationele kosten zullen naar verwachting iets boven de 49 miljoen euro uitkomen (1,9 miljoen euro lager dan het vorige boekjaar). Deze verwachtingen resulteren in een EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation, oftewel Winst voor aftrek van Rente, Belastingen, Afschrijvingen en Afboekingen) van 12,6 miljoen euro (7 miljoen meer dan het vorige boekjaar). Over het jaar 2020-2021 heeft HZPC een nettowinst gerealiseerd van 1,4 miljoen euro. Dit boekjaar wordt een nettowinst van 6,6 miljoen euro verwacht, licht lager dan de winst die werd verwacht na het tweede kwartaal.

Onzekere toekomst

Volgens HZPC maakt de huidige situatie in de wereld de toekomst onzeker. “De hoog oplopende inflatie is veelal nadelig voor bedrijven in de agrarische sector met een markt van volledige mededinging. Door de politieke instabiliteit en de de-globalisatie wordt de internationale handel beperkt en worden transporten duurder”,  aldus HZPC, dat ervan is overtuigd dat het aardappelareaal in de wereld nog verder toeneemt. “Daar zijn pootaardappelen voor nodig. HZPC is actief in diverse continenten en verwacht dat het gebruik van haar rassen in de wereld toe blijft nemen.”

Hybride aardappelveredeling

Het bedrijf kondigt ook aan dat het, na geselecteerde hybride aardappelrassen in de komende jaren van resistentiegenen te hebben voorzien, zal starten met de marktintroductie van deze rassen. “We hebben het afgelopen jaar voor het eerst grootschalige opbrengstproeven in ons hybride aardappelveredelingsprogramma aangelegd, op meerdere plaatsen in de wereld. We zijn heel tevreden met de uitslagen van deze proeven.” HZPC kan van deze rassen zowel pootaardappelen als botanisch zaad leveren. Het botanisch zaad creëert volgens het bedrijf een grote potentie, met name voor markten waar nu geen pootaardappelen naar toe kunnen worden gebracht. HZPC werkt inmiddels ruim tien jaar aan het hybride aardappelveredelingsprogramma.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO