Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Wratziekte toegevoegd aan verzekeringsdekking PotatoPol

18 april 2023

Met ingang van teeltseizoen 2023 zijn leden van PotatoPol naast bruinrot, ringrot en PSTVd, ook verzekerd voor wratziekte. Met deze toevoeging wil PotatoPol aardappeltelers een vangnet bieden voor de mogelijk aanzienlijke financiële gevolgen van een besmetting van een aardappelperceel met deze ziekte. De verzekeringsmaatschappij geeft aan dat zo’n besmetting kan leiden tot waardeverlies van de oogst en een teeltverbod op dat perceel voor minstens 20 jaar.

Onderlinge verzekeringsmaatschappij PotatoPol werd in 1997 op initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond opgericht, om aardappeltelers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van een onvoorziene besmetting met de quarantaineziekten bruinrot, ringrot en PSTVd. Met ingang van teeltseizoen 2022 werd de dekking al uitgebreid met een pseudobruinrot, een tweede bruinrotvariant. Het verzekerd areaal aardappelen bedraagt inmiddels 100.000 hectare, waaronder in 2021 91 procent van het pootgoedareaal, 69 procent van het zetmeelaardappelareaal en 40 procent bij consumptieaardappelen. Sinds de oprichting heeft PotatoPol aan 600 leden een schadebedrag uitgekeerd.

Aanvullende vergoeding

Na een besmetverklaring van een aardappelperceel door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanwege de vondst van wratziekte, zal PotatoPol een bedrag uitkeren voor directe gewasschade, als de oogst op aanwijzing van de voedsel- en warenautoriteit de originele bestemming verliest. Daarnaast verstrekt de verzekeringsmaatschappij een aanvullende vergoeding aan de getroffen teler. “Omdat een aardappelteler na de vondst van wratziekte zijn bedrijfsvoering moet aanpassen en daarbij meestal te maken krijgt met een lagere financiële opbrengst per hectare en dat voor een lange periode, moet deze extra vergoeding een gedeeltelijke compensatie bieden”, legt PotatoPol uit.

Financiële gevolgen

Wratziekte, een grondgebonden ziekte bij aardappelen veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum, reduceert de opbrengst sterk en de sporen van de schimmel kunnen tot wel 50 jaar overleven in de grond, zo stelt PotatoPol. “Wratziekte wordt herkend aan uitstulpingen en woekeringen op de aardappelknollen en wordt in de Europese Unie beschouwd als quarantaineorganisme. Als wratziekte wordt aangetroffen neemt de NVWA direct maatregelen om verspreiding te voorkomen. Wratziekte kent verschillende vormen, aangeduid met fysio’s of pathotypen. In Nederland komen heden vijf fysio’s voor. Aardappelrassen verschillen in het niveau van resistentie tegen wratziekte. Momenteel zijn slechts enkele aardappelrassen resistent tegen de nieuwe fysio 38”, aldus de verzekeringsmaatschappij. “De NVWA heeft de afgelopen drie jaren wratziekte aangetroffen in zetmeelaardappelen op diverse percelen in noordoost-Nederland. Deze vondsten zijn gedaan in surveys die jaarlijks tijdens de oogstperiode door of namens de NVWA worden uitgevoerd. Ook in eerdere jaren zijn vondsten gedaan in noordoost-Nederland en tevens op percelen consumptieaardappelen in zuidoost-Nederland. De onzekerheid over mogelijke financiële gevolgen vangen wij voor onze leden op voor alle aardappelgewassen”, benadrukt PotatoPol de actualiteit van de uitbreiding van de verzekeringsdekking.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO