Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype voor teeltoptimalisatie

19 januari 2022

“De afronding van het project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen is een grote stap voorwaarts voor teeltoptimalisatie.”

Dat stellen de deelnemende partijen over de uitkomst van het recent afgeronde POP3-project, waarbij een systeem werd ontwikkeld dat de teler in staat stelt om zijn teeltopbrengst per strekkende meter in plaats van per hectare vast te stellen. Dat biedt volgens de deelnemers ongekende mogelijkheden voor teeltoptimalisatie.

Koppeling met GPS geeft gedetailleerd inzicht in teeltopbrengst

Het belangrijkste onderdeel van het project is het verzamelen van data over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maat van de geoogste aardappelen, met een 3D-camera die boven de loopband van de aardappelrooimachine hangt en elke aardappel afzonderlijk ‘herkent’. Daarnaast krijgen telers informatie over de teeltopbrengst per strekkende meter grond dankzij de koppeling van het systeem met GPS. “Zo weten telers precies van welk deel van het perceel de aardappelen komen. Die kennis kunnen ze weer gebruiken voor teeltoptimalisatie. Bijvoorbeeld door te kijken wat de invloed is van plantafstand, bemesting of pootgoedbehandeling op de uiteindelijke opbrengst”, legt onderzoeker agrorobotica Toon Tielen van Wageningen University & Research (WUR) uit.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Team POP3 project Precisietechnologie
Een deel van het team dat optimale teelt onderzoekt in het POP3 project Precisietechnologische ontwikkeling in pootaardappelen, met vl.n.r. Toon Tielen (WUR), twee studenten van AERES Dronten, een student van WUR en rechts Koen van Boheemen (WUR).

Praktijkontwikkeling nodig

In de laatste fase van het project ging veel aandacht uit naar verbetering van het detectiesysteem. “Om dit soort systemen goed te laten werken, is ontwikkeling in de praktijk nodig. Alleen dan weet je zeker dat het werkt”, meent Koen van Boheemen, akkerbouwer en onderzoeker Precisielandbouw van WUR. Ook ging de aandacht uit naar verbeteringen om de nauwkeurigheid te optimaliseren. Het vraagt volgens de onderzoeker het nodige programmeerwerk om het detectiesysteem facetten als natte en droge oogstomstandigheden en kleurverschillen in de schil van aardappelen te leren lezen. “Voordat het algoritme zijn werk goed kan doen, moet het systeem worden gevoed met enorme hoeveelheden informatie.”

Investering terugverdienen

Op dit moment zijn de onderzoekers en studenten van de WUR nog druk bezig met het verwerken van de data die de test van de meest recente versie van het detectiesysteem tijdens de oogst van 2021 heeft opgebracht. Wat betreft Henk Geerligs, deelnemend teler uit Anna Paulowna, laten de resultaten zien dat het prototype veel potentie heeft. “Stel, zo’n systeem komt op de markt voor, zeg eens wat, 20.000 euro. Als ik mijn teelt kan optimaliseren, heb ik die investering in een paar jaar terugverdiend. Eén dochterknol per strekkende meter aardappelrug extra, levert mij 250 euro op per hectare”, rekent hij voor. Door praktijkproeven met plantafstand, bemesting en pootgoedbehandeling, hoopt Geerligs erachter te komen welke teeltbeslissingen kunnen leiden tot die extra knollen.

Precisietechnologie veelbelovend

De samenwerkende partijen zijn het erover eens dat de aandacht in een vervolgtraject zal uitgaan naar doorontwikkeling van het systeem: van prototype tot definitief product. “Eerst moeten we bepalen of het systeem robuust en gebruiksvriendelijk genoeg is. Zo niet, dan moeten we daar nog een slag maken. En na analyseren van de laatste resultaten kunnen we pas een percentage hangen aan de betrouwbaarheid van het detectiesysteem. Ook daar gaat onze aandacht naar uit”, houdt onderzoeker Van Boheemen een slag om de arm. Voor aardappelteler Geerligs is de nauwkeurigheid van het detectiesysteem cruciaal. “Juist omdat die ene pootaardappel meer of minder per meter zo’n grote invloed heeft op de netto-opbrengst. Maar ik ben overtuigd van het potentieel. Dit project laat zien dat precisietechnologie enorm veelbelovend is en ik ben ontzettend blij dat ik hier aan heb mogen meewerken”, besluit hij positief.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO