Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Rapport klimaatadaptatie pootaardappelteelt: kleine verschillen

7 juli 2022

De resultaten van een toetsing van zeven klimaatmaatregelen in de pootaardappelteelt zijn nu te vinden in een uitgebreid rapport.

Door een veranderend klimaat krijgen we steeds vaker te maken met perioden van extreme droogte of juist veel neerslag in korte tijd. De PPS Klimaatadaptie Open Teelten werkt aan praktische handvatten en innovaties, om risico’s van akkerbouwers tot een minimum beperken. In opdracht van deze PPS toetste SPNA Agroresearch zeven klimaatmaatregelen in de pootaardappelteelt: verschillende groenbemesters, erosiebeperkende maatregelen, rijpadenteelt en bodemuitvloeier Transformer. In een recent uitgegeven rapport zijn de resultaten van 2021 gebundeld.

Kleine verschillen

In het veldseizoen is de groei van het gewas gevolgd, via diverse metingen in het veld van alle situaties, om te beoordelen wat het effect van de uitgevoerde toepassing is. SPNA concludeert dat de verschillen in opbrengst en maatsortering klein zijn. “Transformer leverde bij één van de twee percelen een hogere opbrengst, bij een ander perceel juist een lagere opbrengst. De toepassing van een woeltand tussen de ruggen tijdens het aanfrezen zorgde voor een hoger percentage knollen in de maat 35-50 en minder in de maat 0-35. Omdat het praktijksituaties betreft, moeten we de proef meer jaren achter elkaar uitvoeren voor een betrouwbaar resultaat”, vertelt SPNA-onderzoeker Saskia van Wijk. Daarom herhaalt SPNA dit jaar deze proeven en zal op termijn een beter beeld ontstaan van de genomen maatregelen.

Akkerbouwers vertellen in 2021 over maatregelen die zij in de pootaardappelteelt testen in het kader van klimaatverandering. Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) onderzoekt de effectiviteit van de maatregelen.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO