Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Resultaten HZPC op niveau in onzekere tijden

10 oktober 2022

Aardappelveredelaar HZPC laat weten dat het bedrijf erin is geslaagd om, na een uitdagend boekjaar 2020/2021, de resultaten in boekjaar 2021/2022 weer op niveau te brengen.

“Het blijven onzekere tijden. Dat we in 2021/2022 het winstcijfer weer in lijn hebben gebracht met onze ambities, stemt voorzichtig positief over de resultaten voor de komende jaren”, reageert Gerard Backx, CEO van HZPC.

900.000 ton pootaardappelen verkocht

Op donderdag 6 oktober 2022 heeft de Raad van Commissarissen van HZPC Holding B.V. de jaarrekening over het boekjaar 2021/2022 besproken en heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening behandeld. De omzet van HZPC was 350 miljoen euro, tegenover 312 miljoen euro het jaar ervoor. In 2021/2022 verkocht HZPC direct of via licentienemers bijna 900.000 ton pootaardappelen.

Dividend vastgesteld op 6 euro per certificaat

Het resultaat kwam in 2021/2022 uit op 7 miljoen euro, in 2020/2021 was het dat nog 1,4 miljoen euro. Het resultaat van beide jaren is exclusief de kosten van het Connecting Growers programma, wat dit jaar 1,5 miljoen euro kostte. De Raad van Commissarissen stelde 4,7 miljoen kostte beschikbaar voor dividenduitkering. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kon het dividend vaststellen op 6 euro per certificaat, tegenover 1 euro in het jaar ervoor.

Reorganisatie zorgt voor minder harde kostenstijging

“Boekjaar 2020/2021 was bijzonder lastig door de coronacrisis en de nasleep van de Libanoncrisis. HZPC was genoodzaakt om te reorganiseren, waardoor de kosten vanaf boekjaar 2021/2022 minder hard zijn gestegen. De verbetering van het winstcijfer is het resultaat van betere marktomstandigheden, waardoor de afzet toenam”, laat HZPC weten. Tegelijkertijd zijn na de start van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op 24 februari de netto verkopen op nagenoeg nul uitgekomen, terwijl het bedrijf aangeeft meestal na februari nog een aantal procent te verkopen. “De oorlog zorgde voor toenemende onzekerheid bij consumptieaardappeltelers terwijl de prijzen van verschillende graanproducten stegen. Dat heeft zijn weerslag gehad op het resultaat.”

Voorzichtig positief

Backx geeft aan lessen te trekken uit de voorgaande jaren: “Wat we hebben geleerd van de afgelopen jaren, is dat HZPC een enorme veerkrachtige onderneming is. De wereld is onvoorspelbaarder geworden. En toch weten we ons in onzekere tijden goed staande te houden. Ik ben dan ook voorzichtig positief over het komende boekjaar met meer omzet en een vergelijkbaar winstniveau. We hebben te maken met hoge inflatie en energiekosten, waardoor telers en aardappelverwerkers andere keuzes maken dan we gewend zijn. De oorlog in Oekraïne is nog niet gestopt. Het effect daarvan op de aardappelmarkt laat zich moeilijk voorspellen”, aldus de CEO.

HZPC Holding CEO Gerard Backx.

Vraag naar voedsel blijft: flinke groei buiten Europa voorzien

Er heerst dus veel onzekerheid, maar volgens Backx staat een ding vast: De vraag naar voldoende voedsel blijft. “We voorzien een flinke groei in landen buiten Europa, zoals India, China, Afrika en Amerika. De afgelopen jaren zetten we belangrijke stappen in de ontwikkeling van nieuwe rassen en investeerden we in marktontwikkeling. Dat gaat het komende jaar zijn vruchten afwerpen. Daar heb ik alle vertrouwen in”, besluit hij.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO