Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Financiële ondersteuning Kverneland Group voor door overstroming getroffen agrariërs

30 september 2021

Agrarische ondernemers die financiële steun nodig hebben vanwege de overstromingen kunnen terecht bij Kverneland Group.

Het internationale bedrijf voor de ontwikkeling, productie en distributie van landbouwwerktuigen, elektronische oplossingen en digitale diensten, laat weten dat ze naar aanleiding van de extreme overstromingen die deze zomer hebben plaatsgevonden, agrarische ondernemingen in het overstromingsgebied in Nederland en België willen ondersteunen.

Financiële bijdrage

In het augustusnummer van Aardappelwereld magazine schreven we al dat half juli een groot gebied in Nederland, Duitsland en België werd getroffen door extreem hoge waterstanden in de Rijn en de Maas en aansluitende rivieren. Dit alles in combinatie met hevige, vaak lokale, regenval, wat voor veel schade heeft gezorgd. De effecten hiervan op de aardappelpercelen zullen bij de oogst definitief zijn vast te stellen. ‘Onze gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door deze natuurramp’, aldus Kverneland Group, dat getroffen agrariërs die ernstige schade hebben en daar nog dagelijks mee geconfronteerd worden wil helpen met een financiële bijdrage.

50.000 euro

Iedere akkerbouwer of veehouderij die gronden moet reinigen, gereed maken om opnieuw in te zaaien of opnieuw wil inzaaien kan een beroep doen op de financiële middelen die Kverneland Group beschikbaar stelt. Voor deze regio (Nederland en België) gaat het om een totaalbudget van 50.000 euro. Hoe hoog de ondersteuning uiteindelijk per getroffen agrariër zal uitvallen hangt onder andere af van het aantal aanvragen. ‘We zullen een verdeling maken op basis van het aantal hectares’, aldus Kverneland.

Melden voor 8 oktober 2021

Om dit plan in goede banen te leiden heeft Kverneland ondersteuning gevraagd van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB). Gezamenlijk hebben ze een ondersteuningsproject opgezet voor landbouwers en veehouderijen in de regio Zuid-Limburg en de Voerstreek in België. Middels een nieuwsbrief heeft de LLTB getroffen agrarische ondernemers opgeroepen om zich te melden. Ondernemers die deze nieuwsbrief niet hebben ontvangen maar zich wel willen aanmelden kunnen online een formulier invullen. ‘Het is noodzakelijk om dit voor 8 oktober 2021 te doen, zodat we op korte termijn ook daadwerkelijk tot uitkeren van de financiële ondersteuning kunnen overgaan’, benadrukt de organisatie. Kverneland Group laat weten dat de ondersteuning een donatie is en dat aanvragers in de toekomst niet lastiggevallen zullen worden met commerciële uitingen.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO