Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Teeltvoorschrift wratziekte in kerngebieden uitgebreid

26 januari 2023

Op verzoek van BO Akkerbouw heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) per 1 januari 2023 het teeltvoorschrift wratziekte uitgebreid. De lijst met toegestane aardappelrassen in de kerngebieden geldt niet langer voor alleen de zetmeelaardappelteelt, maar vanaf nu voor alle aardappelteelt. Ook is een nieuw kerngebied ingesteld, ten oosten van Veendam, vanwege een recente vondst van wratziektefysio 18.

Het uitgebreide teeltvoorschrift van LNV moet vermeerdering en verspreiding van wratziekte voorkomen. Dit door in preventiegebieden en kerngebieden alleen aardappelrassen toe te staan met een minimale resistentie tegen het betreffende wratziektefysio. Volgens het ministerie is sprake van preventiegebieden rond regio’s waarin sprake is van met wratziektefysio 1 en fysio 2/6 besmette percelen. De kerngebieden liggen rondom met wratziektefysio 18 besmette percelen. Uitbreiding van het teeltvoorschrift wratziekte betreft alleen deze kerngebieden, aldus de berichtgeving.

Aanscherping teeltvoorschrift

Door de verbeterde situatie op het gebied van aardappelmoeheid in Noordoost-Nederland is de teelt van poot- en consumptieaardappelen hier toegenomen. Daardoor zijn nu ook voorbeelden bekend van consumptieaardappelen in kerngebieden met geen of onvoldoende resistentie tegen wratziektefysio 18. Dit ondermijnt volgens LNV het doel waarvoor de kerngebieden zijn ingesteld. Vandaar dat de zo genoemde lijst T de leidende rassenlijst wordt voor alle teeltdoelen in deze gebieden. Daarnaast is er een nieuw kerngebied ingesteld ten oosten van Veendam. Meer informatie over het teeltvoorschrift wratziekte staat vermeld op de website van de NVWA en de website van de NAK.

Teeltvoorschrift: van en voor de sector

Bij de overdracht van de teeltvoorschriften uit 2014 van Productschap Akkerbouw naar het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het bedrijfsleven bij de regelgeving betrokken blijft. Het bedrijfsleven kan volgens de berichtgeving breed gedragen voorstellen, vanuit de teelt en eventueel betrokken andere schakels in de keten, voor een eventueel benodigde actualisatie van de teeltvoorschriften voorleggen aan het ministerie van LNV. Bij de onderlinge afstemming en het aanbieden van deze voorstellen is BO Akkerbouw het aanspreekpunt voor het agrarische bedrijfsleven.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO