Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Telers in Engeland en Wales mogen Nederlands pootgoed importeren

20 januari 2022

Consumptietelers in Engeland en Wales mogen rechtstreeks pootgoed vanuit Nederland importeren.

Op verzoek van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de mogelijkheden voor export van Nederlands pootgoed naar het Verenigd Koninkrijk (VK) nagegaan. Een van de aangedragen opties, rechtstreekse import door telers in Engeland en Wales zonder dat zij pootaardappelen lokaal in het verkeer brengen, blijkt nu mogelijk.

Landendocument aangepast

Jan Gottschall (NAO)

NVWA baseert deze conclusie op informatie aangeleverd door NAO en haar leden, zo vertelt Jan Gottschall, secretaris pootaardappelen en beleidsspecialist bij NAO. Op basis van cases en gestelde vragen heeft de autoriteit halverwege januari 2022 het landendocument aangepast. Het document vermeldt dat pootaardappelen geleverd mogen worden aan consumptieaardappeltelers die zelf importeur zijn.

Rechtstreeks importeren

Het Britse ministerie van milieu, voedsel en plattelandszaken (DEFRA) geeft aan dat consumptietelers rechtstreeks pootgoed vanuit Nederland naar Engeland en Wales mogen importeren. Hierbij moet de consumptieteler de importeur zijn, en mag hij de geïmporteerde pootaardappelen niet in het verkeer brengen. Daarnaast is voor de import een fytosanitair certificaat verplicht, dat onder meer moet vermelden dat de pootaardappelen vrij zijn van ringrot en bruinrot, legt de NAO-secretaris uit.

Beschermd gebied

Binnen het beschermde gebied in Noord-Engeland is de directe import van pootgoed alleen mogelijk als het te planten areaal kleiner is dan 0,1 hectare, of als de pootaardappelen bedoeld zijn voor de aanplant voor de teelt van vroege aardappelen. De rechtstreekse importmogelijkheid geldt ook niet voor Schotland. Daar mogen telers alleen pootgoed planten dat volgens de regels van de Seed Potato (Scotland) Regulations 2015 in het verkeer is gebracht. Bij een directe import door de teler is dat niet het geval.

Gelijkwaardigheidsstelling nodig voor gangbare export

Voor de gangbare export naar het VK moet DEFRA het oorsprongsland (Nederland) als gelijkwaardig aan het VK erkennen. Voor het verkrijgen van een gelijkwaardigheidserkenning moet Nederland voldoen aan de wetgeving van de drie landen binnen het VK. Op verzoek van NAO onderzoekt NWVA daarom de mogelijkheid of Nederlands pootgoed voldoet aan de Seed Potato Regulations van Engeland, Wales en Schotland. Tot op heden is er geen uitsluitsel of Nederland daaraan kan voldoen. Een Nederlands verzoek voor deze gelijkwaardigheidsstelling loopt via Brussel.

Gevolg van brexit

Dat EU-pootgoed, afgezien van de uitzonderingsoptie, niet naar het VK geëxporteerd kan worden, is het gevolg van de brexit, waarmee het VK een Derde Land is geworden. De Europese Commissie stelt zich op het standpunt dat de Europese wetgeving bepaalt dat markttoegang voor pootgoed uit Derde Landen inclusief het VK niet is toegestaan. Als reactie hierop sloot het VK met ingang van 1 juli 2021 de grenzen voor pootgoed uit de EU. Ondanks intensieve lobby van NAO en andere organisaties, beweegt de Europese Commissie niet mee in dit dossier, laat Gottschall weten.

Kleine mogelijke opening

In een interview met Aardappelwereld magazine vertelde Ton van Arnhem, directeur van de National Plant Protection Organization (NPPO), binnen de NVWA verantwoordelijk voor het uitvoeren van fytosanitaire taken gericht op het tegengaan van de introductie, vestiging en verspreiding van schadelijke plantenziekten en plagen, al in december het equivalentieverzoek te zien als een kleine mogelijke opening om de export naar Groot-Brittannië los te trekken. “Via het opstellen en indienen van een equivalentieverzoek zou het mogelijk kunnen zijn pootgoed naar het VK te exporteren. Om te onderzoeken of dit kan, analyseren we momenteel de Britse fytosanitaire wetgeving. Vervolgens zullen we onze bevindingen delen met LNV en de sector. Hierna zou Nederland bilateraal overleg kunnen voeren met het VK. Ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren en of het verkrijgen van markttoegang zal gaan lukken.”

Ton van Arnhem (NPPO).

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO