Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Agrico realiseert recordomzet en betere uitbetalingsprijzen

21 december 2022

“De marktsituatie en de moeilijkheden om de aardappelen op tijd te verladen, maakten 2021/2022 tot een uitdagend seizoen. We zijn dan ook zeer tevreden dat we tóch een flinke verbetering van het resultaat hebben kunnen realiseren”, sprak algemeen directeur Jan van Hoogen begin december tijdens de jaarlijkse centrale ledenvergadering van Agrico.

We zijn zeer tevreden dat we tóch een flinke verbetering van het resultaat hebben kunnen realiseren”, aldus algemeen directeur Jan van Hoogen.

De aardappelcoöperatie uit Emmeloord geeft aan dat covid-19 in boekjaar 2021-2022 opnieuw grote invloed had op de afzet van de pootaardappelen. “Daar kwam de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog overheen. Bij veel bestemmingen was het een grote uitdaging om tijdig en voldoende containers te vinden om de aardappelen te verladen”, aldus Agrico. “Dankzij inzet én verbeterde marktomstandigheden lukte het om ten opzichte van boekjaar 2020-2021 tóch een flinke verbetering van het resultaat te realiseren. Dit geldt zowel voor de poot- als de tafelaardappelen.”

Recordomzet van 343 miljoen

Agrico haalde over het afgelopen boekjaar een recordomzet van 343 miljoen euro. De coöperatie geeft aan dat het hierdoor lukte om ondanks een directe kostenstijging van 35 procent de uitbetaling aan telers toch met bijna 20 procent te verhogen: “De gemiddelde prijs voor pootaardappelen lag ruim 20 procent hoger dan het vorige boekjaar, de prijs van consumptieaardappelen zo’n 47 procent. Ook voor biologische pootgoed- en consumptieaardappeltelers lagen de kiloprijzen flink hoger.”

Gemiddelde prijs pootaardappelen op 31,10 euro

In het jaarverslag geeft Agrico aan voor de pootgoedoogst 2021 een betere uitbetalingsprijs te hebben gerealiseerd dan in 2020. Het bedrijf maakt in vergelijking met vorig jaar 25 miljoen euro meer over naar haar leden, terwijl het areaal nagenoeg gelijk is gebleven. De gemiddelde prijs voor pootaardappelen over alle maten klasse S t/m A voor oogst 2021 kwam uit op gemiddeld 31,10 euro per 100 kilogram. In 2020 lag deze prijs op 25,77 euro. Per hectare kwam de opbrengst voor de pootgoedtelers uit op gemiddeld 11.800 euro per hectare, tegenover 10.220 euro vorig jaar. “Als bedrijf maken we voor oogst 2021 25 miljoen euro meer over naar onze telers dan vorig jaar, terwijl het areaal nagenoeg gelijk is gebleven. Dit betekent dat we zo’n 25 miljoen euro meer uit de markt hebben gehaald. Als je kijkt naar de uitdagingen waarmee we te maken hebben gehad, vind ik dat een goed resultaat”, stelt Wieger van der Werff, commercieel manager bij Agrico.

Poolresultaat biologisch geteelde pootaardappelen gemiddeld 62,82 euro

De biologische aardappeltelers hadden in oogstjaar 2021 erg veel last van vroege Phytophthora-aantastingen. Daardoor waren de fysieke opbrengsten erg laag met als gevolg dat de prijzen fors omhooggingen. Het poolresultaat voor 238 afgerekende hectares biologisch geteelde pootaardappelen oogst 2021 kwam uit op gemiddeld 62,82 euro per 100 kg voor alle maten, klasse S t/m A. In 2020 kwam de gemiddelde prijs uit op 45,10 euro. Het financiële resultaat per hectare kwam voor oogst 2021 uit op gemiddeld 14.246 euro. Vorig jaar was dat 14.190 euro. De afzet staat als gevolg van de steeds krapper wordende consumentenbeurs onder druk, ligt de aardappelcoöperatie toe.

Grote kwaliteitsverschillen tussen partijen tafelaardappelen

“We zijn nu bezig om het areaal uit te breiden met rassen die minder gevoelig zijn”, vertelt de nieuwe COO van Agrico, Mark Zuidhof (links).

“De prijzen voor tafelaardappelen oogst 2021 lagen een stuk hoger dan die van 2020, maar de markt krimpt”, verklaart Agrico de keuze om op dit gebied de strategie te veranderen: areaalgroei wordt verruild voor verbetering van kwaliteit. Voor de tafelaardappelen van oogst 2021 betaalde de pool van Agrico 23,06 euro per 100 kilogram, consumptiemaat ongesorteerd, levering week 9. Dit is inclusief de PlanetProof-vergoeding. In 2020 kregen de telers voor dezelfde aardappelen 15,71 euro per 100 kilogram. Het gemiddelde hectaresaldo over 2021 komt inclusief PlanetProof-vergoeding uit op 9.659 euro. Dit jaar was er sprake van grote kwaliteitsverschillen tussen partijen. Het koude en natte voorjaar zorgde voor meer problemen door de mindere schilkwaliteit. “Met name zwarte spikkel wordt een steeds groter probleem. Daarom zijn we nu bezig om het areaal uit te breiden met rassen die minder gevoelig zijn”, vertelt de nieuwe COO van Agrico, Mark Zuidhof.

Positieve vooruitzichten

Over de vooruitzichten voor boekjaar 2022-2023 is Agrico redelijk positief. “De vraag naar voedsel is enorm en zal alleen maar stijgen de komende jaren. Er dreigt een tekort aan graan in de wereld en er is veel vraag naar pootaardappelen. Daartegenover staat dat de kostprijs voor de teelt maar ook de afzet van aardappelen het komende jaar fors stijgt. De opdracht is helder: de opbrengstprijzen moeten omhoog. Daar gaan we ons weer maximaal voor inzetten.”

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO