Al abonnee? Activeer hier uw premium account

HZPC: Herstel pootgoedmarkt vertaalt zich in hogere gemiddelde verkoopprijs

10 maart 2022

De prognoseprijs voor pootgoedtelers van HZPC Holland voor de oogst van 2021 is 33,10 euro per 100 kilo.

Het bedrijf maakte deze prognoseprijs begin maart bekend. Vorig jaar had de coronacrisis een grote invloed op de pootgoedmarkt, maar inmiddels is er sprake van herstel, meldt HZPC.

Hoger dan vorig jaar

Het herstel van de markt voor pootgoed vertaalt zich in een hogere gemiddelde verkoopprijs dan vorig jaar. Met 33,10 euro per 100 kilo ligt de prognoseprijs, de verwachte prijs over het gemiddelde van alle in poolverband geteelde rassen en kwaliteiten in de potermaat klasse S tot en met A (exclusief btw en vóór afdracht van de kwekerslicentie), voor de oogst van 2021 dan ook 2,30 euro per 100 kilogram, oftewel 7,5 procent, hoger dan de uitbetalingsprijs van Oogst 2020.

Anticiperen op marktontwikkelingen

Andere factoren die de prijs en de vraag in de markt beïnvloeden zijn onder andere de ontwikkelingen in de verschillende afzetmarkten. “Ontwikkelingen in Noord-Afrika en Azië, het herstel in Europa en importbeperkingen; het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat de markt dynamischer is dan ooit. Wij willen en moeten hier in de toekomst zo goed mogelijk op anticiperen, voor een zo best mogelijke prijs”, laat regional manager Benelux Martin Jansen Klomp weten.

Prognoseprijs pootgoed hzpc

Ontwikkelingen Noord-Afrika en Azië

De markt in Noord-Afrika herstelde zich sterk na de grote terugval in het voorgaande jaar. Door een achterblijvende vraag is de afzet naar Azië vanuit Nederland belangrijk kleiner uitgevallen dan voorgaande jaren, en ook door betalingslimiteringen nam de afzet verder af. De dynamiek van de markt, waarmee in de planning van de pootaardappelproductie rekening wordt gehouden, was volgens HZPC groter dan voorzien.

Europese aardappeltelers terughoudend

Op de Europese markt neemt HZPC een goed herstel van de gevolgen van de coronacrisis waar, maar desondanks ziet het bedrijf dat aardappeltelers in diverse gebieden nog terughoudend zijn met het aanplanten van areaal. In delen van Zuid-Europa zijn of worden er minder aardappelen geplant, laat HZPC weten. “Dit is een gevolg van lagere consumptieaardappelprijzen, een matige oogst in het afgelopen jaar en de droogte”, legt het bedrijf uit in een persbericht. “In Noord-Europa zijn aardappeltelers terughoudend in de arealen bestemd voor de aardappelverwerkende industrie”, voegt het daaraan toe. Volgens HZPC spelen de sterk gestegen teeltkosten voor de aardappeltelers een rol bij de areaalontwikkeling in al deze Europese teeltgebieden. Ook concurrentie van granen en oliehoudende gewassen die dit seizoen naar verwachting een flink hoger saldo dan normaal gaan opleveren is hierbij een factor.

Actuele ontwikkelingen in Verenigd Koninkrijk en Rusland

Ook politieke keuzes zijn van invloed op de afzet van oogst 2021. Zo gaat er volgens HZPC nauwelijks basispootgoed vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Dit is een gevolg van importbeperkingen die, in het kader van de brexit, vanaf juni 2021 zijn ingegaan en voorlopig nog van kracht zullen blijven. Daarnaast sloot ook Rusland in het verleden de grenzen voor aardappelen. HZPC bemerkt dat verschillende pootgoed producerende landen alle jaren over een uitzondering onderhandelen, en dat de afzet vanuit Nederland naar Rusland steeds meer terugloopt. “Dit komt onder andere doordat Rusland, om politieke redenen, meer pootgoed in andere landen koopt. Uiteraard maakt de actuele ontwikkeling in Rusland leveringen aan Rusland en een aantal landen in deze regio heel onzeker”, besluit het persbericht.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO