Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Viaverda nieuwe naam van 3 Oost-Vlaamse proefcentra

18 juni 2024

Het in de sector bekende Oost-Vlaamse Proefcentra voor Aardappelteelt (PCA) is recent gefuseerd met de proefbedrijven voor de groenteteelt (PCG) en sierteelt (PCS). De nieuwe organisatie presenteert zich voortaan onder de naam Viaverda. Doel van het nieuwe centrum is om de soms deels overlappende expertises van de drie praktijkcentra samen te bundelen in een efficiëntere organisatie.

Viaverda bouwt verder op een decennialange Oost-Vlaamse traditie van praktijkonderzoek, demonstratie en voorlichting in verschillende sectoren, zo maakt de organisatie eind maart op een feestelijke lanceringsevent bekend. Al vele jaren werken de praktijkcentra intensief samen met aardappeltelers om pragmatische oplossingen te vinden voor de vele uitdagingen in de landbouwsector. Meer dan 2.500 aangesloten bedrijven uit de sector onderstrepen het belang van praktijkonderzoek. Een van de doelen van Viaverda is de complementaire teeltexpertise in groenten, aardappelen, sierteelt en groenvoorziening te bundelen om zo vanuit een nog sterkere kennisbasis telers en groenvoorzieners maximaal te ondersteunen.

Onafhankelijk, toegankelijk en doeltreffend

Viaverda ziet het levenslicht
Het nieuwe instituut Viaverda bundelt de expertise van de drie praktijkcentra in één organisatie, waaronder het in 1992 opgerichte PCA.

Het nieuwe instituut bundelt de expertise van de drie praktijkcentra in één organisatie, waaronder het in 1992 opgerichte PCA. “We blijven ook na de fusie zeer toegankelijk voor telers door te werken met toegewijde teams die elk een grondige expertise in hun sector hebben. Bij Viaverda krijgt elke teler daarenboven snel toegang tot interessante kennis of ervaring uit andere sectoren om zo tot betere oplossingen op het bedrijf te komen. We rekenen erop dat er over de sectoren heen heel wat innovatieve ideeën zullen opborrelen”, laat de organisatie weten tijdens het startevent. Verder heeft de organisatie de ambitie om haar kennisbasis verder uit te bouwen in alle relevante onderzoeksthema’s. “Onderzoek en ontwikkeling zijn immers essentieel voor de degelijke onderbouwing van onafhankelijke adviezen. Waar nodig zal innovatieve technologie samen met toeleveranciers ontwikkeld worden, om ze sneller beschikbaar te krijgen voor onze ondernemers. Ook andere stakeholders zullen in de toekomst kunnen blijven rekenen op een wetenschappelijke onderbouwing van belangrijke dossiers voor onze sectoren”, laat Viaverda weten zeker slagwaardig te blijven. Hierbij wil het instituut met alle schakels in de aardappelketen samenwerken om doeltreffende oplossingen vinden. “We willen intensief samenwerken met alle niveaus: van toeleveranciers, telers, groenvoorzieners en sectororganisaties tot handel, verwerking, overheden en andere kennisinstellingen. Elk van deze stakeholders heeft immers een impact op de ondernemer en zijn ondernemerschap”, benadrukt de Vlaamse organisatie

Viaverda werkt vanuit twee locaties

Viaverda zal vanuit haar twee sites, in Destelbergen en Kruisem, de Vlaamse sector ondersteunen. Voor de aardappelteelt sluit de locatie in Kruisem aan bij de Vlaamse teeltgebieden. Het laboratorium voor bodemanalyses in deze plaats is ISO-gecertifieerd. Zowel het smaakonderzoek als de veldproeven gewasbescherming kunnen onder GEP-accreditatie worden uitgevoerd. Ten slotte legt Viaverda ook proefplatformen aan bij telers om praktijkdata te verzamelen in andere bodemtypes of teeltgebieden. 

Nationale en internationale samenwerking

Om nieuwe kennis en ideeën te ontwikkelen werkt Viaverda samen met een uitgebreid onderzoeksnetwerk in zowel Vlaanderen als daarbuiten. Viaverda heeft projecten in samenwerking met landbouwscholen, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en universiteiten. De nieuwe organisatie benadrukt dat ze haar rol wil opnemen om nieuwe inzichten af te toetsen en te valideren in de praktijk. Ook zal het instituut nieuw ontwikkelde kennis van haar onderzoekspartners vertalen naar concrete en haalbare toepassingen op bedrijfsschaal, maar tegelijk ook een brugfunctie vervullen om innovatievragen snel tot bij de juiste onderzoekspartner te krijgen. Daarnaast zal Viaverda een actieve rol spelen in internationale consortia om kennis en expertise uit het buitenland te ontsluiten voor Vlaamse telers. Viaverda kiest ook bewust voor een intensieve samenwerking met telers, vanuit een sterke overtuiging dat innovatie en vooruitgang in elke sector bij de ondernemers start. Vandaar dat ze onderzoeksprogramma’s samen met hen uitwerken. Vandaar dat het bestuursorgaan driekwart bestaat uit ondernemers uit elke sector. Om Viaverda een team van onderzoekers en proefveldmedewerkers heeft, wil ze elke onderzoeksvraag oppakken en demonstraties aanleggen. “We luisteren graag naar de noden en vragen van de sector op de vele tientallen studiedagen, proefveldbezoeken en vormingsmomenten”, benadrukt de organisatie. Wat blijft is dat leden toegang houden tot alle beschikbare kennis, inzichten en informatie.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO