Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Vliegtuigbrandstof ontwikkeld op basis van aardappelreststromen

5 november 2021

In samenwerking met partners heeft Wageningen Universiteit & Research (WUR) een nieuw type vliegtuigbrandstof ontwikkeld, op basis van aardappelreststromen.

Op laboratoriumschaal is bewezen dat het mogelijk is om een veelbelovend type vliegtuigbrandstof te produceren uit reststromen van aardappelproductie, verklaart WUR. Het BioJet Fuel-project, van 2017-2020 uitgevoerd door een internationaal consortium onder leiding van Wageningen Food & Biobased Research, moet bepalen wat er nodig is om dit proces op te schalen en een rendabele productieketen voor biobased vliegtuigbrandstof te realiseren.

Goedkope reststromen

De grondstoffen die als model gebruikt zijn in het project zijn afval- en zijstromen die geproduceerd worden bij het verwerken van aardappels. Deze stromen zijn als uitgangsmateriaal gebruikt voor de fermentatieve productie van aceton, butanol en ethanol (ABE fermentatie). Hoewel deze reststromen een samenstelling hebben die zich goed leent voor fermentatie, worden ze nu voor laagwaardige toepassingen gebruikt. De aardappelreststromen gebruikt als grondstof in dit project worden nu bijvoorbeeld verkocht als laagwaardig veevoer, of worden vergist naar methaan.

Experimenteel onderzoek

Volgens de aanpak van dit project wordt het mengsel van ABE, geproduceerd uit het substraat, katalytisch omgezet in koolwaterstoffen en vervolgens, na hydrogenering en fractionering, in luchtvaartbrandstof. De volledige productie- en waardeketen voor natte landbouwreststromen richting brandstof is in dit project technisch aangetoond met experimenteel onderzoek. Tevens zijn een techno-economische analyse en een levenscyclus analyse (life cycle analysis, LCA) van de waardeketen uitgevoerd. Voor een commercieel proces zijn overigens nog andere grondstoffen nodig, om voldoende volume te behalen. Daarvoor wordt gekeken naar grondstoffen die voldoen aan de criteria, bijvoorbeeld lignocelluloses of reststromen van de papierindustrie.

Nieuwe waardeketens

Reststromen uit de landbouw of de voedingsindustrie die lokaal geproduceerd zijn hebben potentie als grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen, mits ze aan strenge eisen voldoen. In het BioJet Fuel-project is de volledige waarde- en productieketen van biobrandstof voor de luchtvaart (sustainable aviation fuel, SAF) vanuit organische natte afvalstromen geëvalueerd. De resultaten van dit project kunnen een eerste stap zijn in het opzetten van nieuwe waardeketens in Nederland, waar biomassa en reststromen met hoog vochtgehalte uit de primaire landbouw en voedingsindustrie gebruikt worden als uitgangsmateriaal voor geavanceerde biobrandstoffen, stelt WUR.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO