On processing potato

“Iedereen die geïnteresseerd is in de verwerking van de aardappel en mensen die kennis willen nemen van een innovatieve onderzoeksaanpak”, zijn volgens Anton Haverkort potentiële lezers van zijn meest recente promotieonderzoek. Op 14 september 2022 promoveerde Haverkort voor de tweede keer, ditmaal op een uitgebreid onderzoek over de aardappelverwerking, met als titel: On processing potato.

Overkoepelend doel van zijn proefschrift is om de aardappelverwerking in de maatschappij op een samenhangende wijze vast te leggen en kwantitatief en kwalitatief op waarde te schatten, vertelt Haverkort tijdens de verdediging van zijn promotie bij Wageningen University. Om dit inzichtelijk te maken, heeft Haverkort het proefschrift ingedeeld in vijf superdomeinen waar vijftien domeinen onder vallen. Na het bestuderen van het proefschrift kun je volgens hem leren hoe je kennis opgedaan vanuit ervaring, wetenschappelijke en vakliteratuur, interviews en internet verzamelt en bundelt, zogenaamde triangulatie. “Lezers nemen kennis van alle aspecten van de verwerking van de aardappel ondergebracht in kennisdomeinen, waaronder de tijdlijn van producten op de markt, producten in de supermarkt en aardappelgerechten op tafel gebaseerd op producten, smaakaspecten en duurzaamheid in de aanvoerketen. Ook leren hoe ze de Vierledige Analyse voor zichzelf kunnen toepassen. Dit begint met het beschrijven van een domein, een kennisgebied, en dit vervolgens te vullen met kennis over de verschillende klassen in een domein. Daarna krijgen de eigenschappen van de klassen een score, die weergegeven worden in heatmaps. Tot slot groepeer je de klassen en eigenschappen naar overeenkomsten.” In het onderzoek heeft Haverkort ontdekt dat niet alle eigenschappen dezelfde mate van invloed hebben op een klasse. Hoe meer een eigenschap invloed heeft op een klasse, hoe meer gewicht hij eraan geeft. “Op die manier maak je van een kwalitatieve beschrijving een kwantitatieve analyse, waarop je beslissingen kunt baseren. Bijvoorbeeld over introductie van nieuwe producten, efficiëntieverbetering, voedingsaspecten, duurzaamheid, starten van een nieuwe fabriek in een ontwikkelde markt”, legt Haverkort uit.

Interessante informatie
Hij geeft aan dat de doelgroep van zijn proefschrift heel breed is. “Het promotieonderzoek bevat interessante informatie voor consumenten van gerechten gebaseerd op aardappelproducten, koks, detailhandel en restaurants, verwerkers, aardappeltelers, veredelaars, toeleveranciers en beleidsmakers. Daarnaast is het van belang voor onderzoekers en actoren in de keten die kennis willen nemen van de Vierledige Analyse die ik heb ontwikkeld, en deze willen toepassen”, laat Haverkort in een reactie weten. Hij geeft aan dat het een uniek en veelomvattend onderzoek is dat de meest relevante kennis omtrent aardappelverwerking samenbrengt en analyseert. “Het gaat om samenwerking in de keten, de acties in de industrie en de processen in de knol, de efficiëntie en verliezen van oogst tot verpakking, de voedingswaarde en de plaats in de maatschappij. Dit is de eerste keer dat de Vierledige Analyse is gepubliceerd, uitgelegd en toegepast”, laat hij verder weten.

 

Bij bestelling boven de 10 boeken, neem dan even contact op via redactie@aardappelwereld.nl.

25,00