Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Ziekten en plagen

7 februari 2023 | Blogs

Schimmelziekten in aardappelen: Rhizoctonia

Rhizoctonia solani (naam voor het perfecte stadium: Thanatephorus cucumeris) is een algemeen in de grond voorkomende schimmel, die bij veel gewassen schade veroorzaakt. De schimmel veroorzaakt op aardappelen een serie symptomen.

31 januari 2023 | Blogs

Hoe voorkom en bestrijd je kaligebrek in aardappelen?

Het gedrag van kali (K) op kleigronden hangt vooral af van het kleigehalte en het type kleimineraal. Gronden waar de kleimineralen voornamelijk uit illiet bestaan, zoals in Nederland het geval is, leveren door verwering K aan. Uit gronden waarvan de kleideeltjes vooral uit kaoliniet bestaan kan K makkelijk uitspoelen.

26 januari 2023 | Nieuws

Teeltvoorschrift wratziekte in kerngebieden uitgebreid

Op verzoek van BO Akkerbouw heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) per 1 januari 2023 het teeltvoorschrift wratziekte uitgebreid. De lijst met toegestane aardappelrassen in de kerngebieden geldt niet langer voor alleen de zetmeelaardappelteelt, maar vanaf nu voor alle aardappelteelt. Ook is een nieuw kerngebied ingesteld, ten oosten van Veendam, vanwege een…

24 januari 2023 | Blogs

Wat zijn de effecten en symptomen van kaligebrek in aardappelen?

Aan de buitenzijde van epidermiscellen bevordert kali (K) de vorming van dikkere celwanden en daarmee waarschijnlijk ook de weerstand tegen het binnendringen van ziektekiemen, zoals die van Alternaria solani en Botrytis cinerea.

17 januari 2023 | Blogs

Over gebreksziekten in aardappelen: Kaligebrek

Aardappelen hebben veel kali (K) nodig. K wordt na stikstof in de grootste hoeveelheden door de plant opgenomen. Zowel op zavel-, zeeklei- en (zware) rivierkleigronden als op zand- en veenkoloniale gronden worden veelvuldig verschijnselen van K-gebrek waargenomen. Kaligebrek komt meestal voor in de tweede helft van het groeiseizoen, en dan vaak gedurende een langdurige droge…

12 januari 2023 | Nieuws

NVWA erkent inundatie als maatregel voor Meloidogyne chitwoodi en fallax

LTO Nederland laat weten dat de NVWA inundatie, het langdurig onder water zetten van een perceel, op verzoek van de LTO werkgroep pootaardappelen heeft erkend als bestrijdingsmaatregel voor percelen waar maatregelen voor de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en/of Meloidogyne fallax van toepassing zijn.

©2015 - 2023 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO