Aardappelziektenboek

Dit veel gebruikte Aardappelziektenboek is een geheel herziene die door Aardappelwereld B.V. is uitgegeven. De aanpassingen waren noodzakelijk, omdat de vorige uitgave was verouderd en de kennis van ziekten en plagen in de loop der jaren aanmerkelijk is toegenomen. Ook zijn er ziekten die een grotere bedreiging zijn gaan vormen dan voorheen het geval was. Denk hierbij alleen al aan de nieuwe virussen die vandaag de dag voor problemen zorgen. De rubricering van de beschrijvingen is nog meer op het praktisch gebruik toegespitst.

Als uniek nieuw onderdeel van deze uitgave heeft de redactie een praktische determinatietabel in het boek opgenomen. Hierdoor kan een gebruiker sneller een nauwkeurige diagnose stellen. Het bestaande fotomateriaal is kritisch onder de loep genomen en veel afbeeldingen uit de eerste uitgave zijn vervangen door betere. De nieuwe uitgave zal de functie van standaardwerk voor de Nederlandstalige aardappelsector van de verouderde uitgave overnemen en verder versterken.

 

Bij bestelling boven de 10 boeken, neem dan even contact op via redactie@aardappelwereld.nl.

50,00