Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Oogst

16 december 2020 | Artikelen

ROPA zet in op groei met Keiler 2 Classic

Met de officiële introductie van de tweerijige getrokken aardappelbunkerrooier Keiler 2 Classic, richt de Duitse fabrikant ROPA zich op verdere groei in de aardappelmarkt. Met de eerder aangekondigde noviteiten, zoals de XL bunker, verwacht het bedrijf een significante groei van de huidige Keiler-populatie te realiseren met ruim 520 geleverde machines wereldwijd.

11 november 2020 | Artikelen

Opbrengstmeting op de rooier als hulp bij aaltjesbestrijding

Aaltjes vormen in de gebieden met zetmeelaardappelteelt een alsmaar toenemend probleem, ervaart ondernemer Bart Michel uit Dedemsvaart. Om toch een zo hoog mogelijke financiële opbrengst van de 300 hectare aan malers te realiseren, zetten hij en zijn neef Gerjan in op maximale benutting van moderne precisietechnieken. Een weeginrichting op de rooier is hierbij momenteel een van…

14 oktober 2020 | Artikelen

Kwalitatief pootgoed oogsten lukt alleen met aandacht

Pootgoedteler Leo Vogels prijst zich gelukkig met de egale lichte zavelgronden rondom het Friese Firdgum. Deze vormen een belangrijke basis voor de teelt van zo’n 100 hectare kwalitatief pootgoed klasse SE en E. Toch moet ook hij alle zeilen bijzetten om het hoofdgewas van de familieonderneming ziektevrij te houden. Dat lukt alleen met aandacht voor…

16 september 2020 | Artikelen

Doodspuitdata per teeltgebied als maatregel virusaanpak

Het instellen van pootgoeddoodspuitdata per teeltgebied kan volgens WUR-onderzoeker René van der Vlugt een van de maatregelen zijn om het aantal virusinfecties in pootgoed een halt toe te roepen. Het statement dat hij hier maakt is mede gebaseerd op onderzoek en voorlopige resultaten binnen de PPS Virus Vector Interacties. Tijdens de Aardappeldemodag Online gaf hij…

16 september 2020 | Artikelen

AVR Connect nu koppelbaar aan Dacom Cloudfarm

Fabrikant AVR uit het Belgische Roeselare heeft sinds vorig jaar voor poot- en rooimachines technologie voor dataverzameling beschikbaar via het digitale AVR Connect platform. Een recente doorontwikkeling hiervan is de samenwerking met het Nederlandse bedrijf Dacom Farm Intelligence uit Emmen. Dat heeft geresulteerd in de mogelijkheid om ook perceelsdata aan de machinedata te koppelen.

16 september 2020 | Artikelen

Aardappeldemodag Online 2020: Geslaagd kennisevenement voor de hele aardappelsector

“Een zeer geslaagd avontuur”, zo omschrijven Marieke Ampt en Leanne Mol de Aardappeldemodag Online die op 19 augustus jongstleden plaatsvond. Het digitale evenement, als alternatief voor de oorspronkelijk geplande live-editie, trok op de beursdag maar liefst 1.100 geregistreerde bezoekers en 11.000 standbezoeken. “Een prachtig mooi resultaat, maar we hopen iedereen over 2 jaar toch graag weer…

©2015 - 2023 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO