Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Aardappel past bijzonder goed in CO2-plaatje

januari 2019


Als gastspreker op de in Rotterdam gehouden nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Aardappel Organisatie kwam directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland met een verrassend positieve kijk op de sector, gelet op de tot nu toe geleverde inspanningen op het gebied van duurzame teelt en onderzoek. “Als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot in de landbouw, dan past de aardappelen bijzonder goed in dat plaatje”, concludeert de milieuman tot verrassing van zijn toehoorders opmerkelijk positief.

Een actueel hoofdonderwerp bij ngo’s als de Natuur en Milieufederatie is de terugdringing van de CO2-uitstoot in Nederland en de rol van de landbouw daarin. Die invloed is namelijk groot, laat Akkerman zien. In het overzicht Klimaatklappers, zoals opgesteld door Milieu Centraal, staat voeding met 5,6 ton CO2 per jaar bovenaan, nog boven factoren als vervoer en energieverbruik in huis. Met andere woorden, hier is de meeste winst te behalen. Nu komt het, zou je denken, de klapper voor de aardappelteelt. Echter, op dit punt hoeft de sector niets te vrezen. “Als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot in de landbouw, dan past de aardappel bijzonder goed in dat plaatje”, concludeert de milieuman verrassend positief. Hij baseert zijn conclusie onder meer op eigen onderzoek dat de titel Menu van Morgen heeft gekregen. Daarin heeft de natuurorganisatie het huidige aandeel voedingsgroepen in grammen per dag geplaatst naast het toekomstig gewenste aandeel gelet op het terugdringen van de CO2-uitstoot. En wat is dan de conclusie: het aantal grammen aardappel per dag blijft vrijwel gelijk tot een paar grammetjes hoger, alleen het aandeel vlees en andere dierlijke producten daarin is fors lager. “Goed nieuws dus voor u, het geeft zelfs de mogelijkheid om de aardappel vanaf nu als duurzaam en CO2-neutraal product in de markt te zetten”, bepleit Akkerman.

Als ngo serieus nadenken over inzet van gmo

Een ander onderwerp waarover Akkerman opmerkelijk positief is, betreft de inzet van biotechnologie in de landbouw. Hij omschrijft het zelf als een spannende ontwikkeling. “Vooral in mijn achterban, omdat zij het vooral associëren met gevaarlijk, er kleven risico’s aan, het is onnatuurlijk. Maar we moeten, ook als ngo’s, wel beseffen dat biotechnologie al heel erg aanwezig is in onze samenleving. Zij is essentieel en wordt volop gebruikt in allerlei sectoren. Ontwikkelingen gaan ook razendsnel. Ik denk dan ook dat next generation sequencing, het ontrafelen van DNA, een techniek is die in de plantenveredeling heel veel nieuwe mogelijkheden gaat bieden. Het zal ook aardappelrassen opleveren die veel duurzamer zijn, dan die we momenteel hebben. We zullen immers met minder gewasbeschermingsmiddelen toekunnen. Ook CRISPR-Cas is een technologie waarin een uitdaging ligt, alleen kunnen we daar nu nog niets mee, aangezien deze nog onder de noemer van gmo-techniek valt.
Wat ik ook altijd laat zien is een plaatje van een proefveld uit het DuRPh-project in Wageningen. “De conclusie was dat met deze onderzochte gmo-techniek, die in de praktijk nog niet is toegestaan, 70 tot 80 procent aan gewasbeschermingsmiddel in de aardappelteelt valt te besparen. Ik vind zelf dat ngo’s wel over deze ontwikkeling na moeten denken en ze serieus moeten overwegen of ze deze wel of niet omarmen.” Akkerman wijst er ook op dat de politieke kennis over dit alles, zoals hij het ervaart, “hopeloos achterloopt”. Veel van wat vandaag de dag beslist wordt, is gebaseerd op verouderde kennis, stelt hij vast. Volgens hem valt op die manier door de politiek ook niet goed te beoordelen welke techniek we nu wel of niet onder gmo zouden moeten scharen. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO