Al abonnee? Activeer hier uw premium account

21 maart 2023 | Blogs

Grondbewerkingen in gemechaniseerde aardappelproductiesystemen

Er zijn verschillende grondbewerkingen in gemechaniseerde productiesystemen. Het ploegen is de meest voorkomende methode, in het bijzonder met een risterploeg die de bodem omkeert. Het maakt de grond grof klaar en brengt de restanten van het vorige gewas en onkruid onder. Het gaat hierbij ook om het mengen van mest of compost met de bodem.

15 maart 2023 | Artikelen

Mogelijkheden twee op tien aardappelteelt uitgebreid

De ontheffingsmogelijkheid voor twee op tien aardappelteelt is verruimd, op verzoek van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. Deze ontheffing maakt het mogelijk om twee jaar aardappelen te telen na acht jaar geen AM-waard­planten op het perceel.

15 maart 2023 | Artikelen

Koninklijke HZPC speelt al 125 jaar in op marktontwikkelingen

Eind februari reikte de commissaris van de Koning in de provincie Friesland, Arno Brok, het Predicaat Koninklijk uit aan de Friese onderneming HZPC. Vanaf die datum is het bedrijf de 33ste Friese onderneming die als Koninklijk door het leven gaat. “Een predicaat waar we trots op zijn en een erkenning voor ons bedrijf. Het zal…

15 maart 2023 | Artikelen

“Een kwestie van goed opletten”

“In veel aardappelbewaringen is het op dit moment een kwestie van goed opletten. Zeker in schuren met enkel buitenluchtkoeling is het van belang om de partij niet alleen op kieming te controleren, maar ook op rot.”

15 maart 2023 | Artikelen

Nederlands tafelaardappelareaal voor 66 procent ‘On the way to PlanetProof’

In 2022 bedroeg het On the way to PlanetProof-areaal tafelaardappelen met 7.945 hectare 66 procent van het totale Nederlandse tafelaardappelareaal. Het totale areaal aan PlanetProof-gecertifi­ceerde tafelaardappelen in Europa bedraagt 8.443 hectare. Dat blijkt uit cijfers over plantaardige producten die Stichting Milieukeur (SMK), de organisatie die het keurmerk ontwikkelt en beheert, begin maart bekendmaakte ter ere…

14 maart 2023 | Blogs

Grondbewerking in de aardappelteelt

Van alle akkerbouwgewassen heeft aardappel de meest uitgebreide grondbewerking nodig en is niet geschikt voor geen of minimale grondbewerking (low tillage). Dat laatste is een systeem waarbij de bovengrond niet of nauwelijks wordt verstoord. Minimale bewerking wordt meestal alleen gedaan voor dorsbare gewassen.

7 maart 2023 | Blogs

Waarom telers aardappel combineren met de teelt van andere gewassen

Wanneer je aardappelen teelt in een veld samen met een ander gewas, is er sprake van tussenteelt (intercropping). Er zijn verschillende redenen waarom telers aardappel combineren met de teelt van andere gewassen. Het onderscheppen van hulpbronnen is er een belangrijke van. Mais bijvoorbeeld haalt meer water en voedingsstoffen uit diepere grondlagen dan aardappel. Het water…

28 februari 2023 | Blogs

De gewasomgeving van aardappelen veranderen met plastic bedekking

Bij grootschalige commerciële teelt van aardappelen, wordt wel kunststof folie gebruikt om de bodem te bedekken na het poten om de bodemtemperatuur te verhogen. Dit wordt toegepast over verhoogde bedden met een door een trekker aangedreven machine.

21 februari 2023 | Blogs

Hoe vormt zetmeel zich in aardappelen?

Het hoofdbestanddeel van de aardappel is zetmeel (afgeleid van ‘zich afzetten’ op de bodem in water, starch in het Engels en Stärke in het Duits van ‘sterk’) of amylum (van het Griekse Amulon, verwant aan malen).

15 februari 2023 | Artikelen

Breeders Trust wil met PBR Database meer grip krijgen op Farm Saved Seed

Breeders Trust kondigt aan een omvangrijk internationaal pilot project, genaamd PBR Database, te starten om meer grip te krijgen op het gebruik van Farm Saved Seed (FSS). Volgens de organisatie gaat het hierbij zowel om meer grip wat betreft de inning van royalty’s (billijke vergoeding) als het tegengaan van illegaal gebruik van FSS.

©2015 - 2023 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO