Al abonnee? Activeer hier uw premium account

23 mei 2023 | Blogs

Aardappelbladrolvirus: het aantastingsbeeld in loof en knol

In het loof zijn de symptomen van bladrol afhankelijk van virusstam, aardappelras en klimatologische omstandigheden. Symptomen van primaire infecties verschijnen het eerst in de top van de plant. De topbladeren zijn strak, langs de hoofdnerf binnenwaarts naar boven gerold en in kleur variërend van bleekgeel tot lichter groen dan normaal en soms, afhankelijk van het…

16 mei 2023 | Blogs

Hoe wordt bladrol in aardappelen veroorzaakt?

Bladrol wordt veroorzaakt door het aardappelbladrolvirus (PLRV). Het virus komt wereldwijd voor en is (samen met het Y-virus) de voornaamste oorzaak van wat vroeger de “degeneratie van de aardappel” werd genoemd. Bladrol, vroeger wel krulziekte genoemd, is de eerst bestudeerde virusziekte bij aardappelen en komt overal voor waar aardappelen worden geteeld.

10 mei 2023 | Artikelen

Agrofoodcluster en The Potato Valley fuseren

Op 26 april maakten Agrofoodcluster en The Potato Valley een fusie bekend. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Agrofoodcluster. Met de slogan ‘Kracht door verbinding’ verwacht de stichting zich sterker te kunnen presenteren als onafhankelijk en ondernemend samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die actief zijn in en rondom open teelten en de agrofoodbranche…

10 mei 2023 | Artikelen

Geen stormwind nodig voor koeling

Grote problemen zijn afgelopen bewaarweken niet gesignaleerd. Wel is op enkele plekken sprake van een slijtageslag, vooral daar waar veel ventilatie-uren nodig waren. Verder is het in de komende maand letterlijk en figuurlijk oppassen geblazen als het om kieming en koeling gaat.

10 mei 2023 | Artikelen

Toevoeging wratziekte aan dekking PotatoPol vindt basis in solidariteitsgedachte

Vanaf teeltseizoen 2023 zijn PotatoPol-leden naast bruinrot, ringrot en PSTVd ook verzekerd voor wratziekte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) trof de afgelopen drie jaar wratziekte aan in zetmeelaardappelen op percelen in Noordoost-Nederland en ook in eerdere jaren zijn vondsten gedaan in Noordoost-Nederland en op percelen consumptieaardappelen in Zuidoost-Nederland. Eenbesmetting van een perceel kan leiden…

10 mei 2023 | Artikelen

NAK voegt bladrol toe aan nacontrole

Naast toetsing op het Y-virus neemt de NAK in 2023 het bladrolvirus op in het verplichte virusonderzoek (de nacontrole). Daartoe heeft de vaste commissie pootaardappelen van de keuringsdienst onlangs besloten. De commissie neemt dit besluit op basis van deNAK-surveyresultaten van de laatste jaren, signalen uit de praktijk en resultaten van vrijwillige toetsingen, die een stijging van het aantal…

9 mei 2023 | Blogs

Pootdiepte en -afstanden in aardappelteelt

Poters worden geplant in kleine gaatjes of ondiepe voren die zijn getrokken door de pootmachine. Gewoonlijk is de pootdiepte zodanig dat de bovenkant van de poter zich op het maaiveld bevindt. Sommige rassen met oppervlakkig groeiende knollen of rassen die gevoelig zijn voor groenverkleuring of gronden die gevoelig zijn voor scheuren, poten telers dieper als…

2 mei 2023 | Blogs

De rol van plantdichtheid bij het poten van aardappelen

Bij het poten van een aardappelveld, wordt een bepaald schiloppervlak van de knollen gepoot waarop zich een aantal ogen bevindt. Deze ogen produceren geen, een of twee kiemen. Toch wordt de hoeveelheid pootgoed niet uitgedrukt als het mogelijke aantal kiemen dat stengels aanmaakt, maar als het aantal knollen of poters of als de hoeveelheid pootgoed,…

25 april 2023 | Blogs

Pootgoed snijden voorafgaand aan het poten van aardappelen

Pootaardappelen, geheel en gesneden, worden vaak behandeld met een fungicide om het te beschermen tegen lakschurft veroorzaakt door Rhizoctonia solani. De behandeling draagt ook bij aan het beheersen van zilverschurft (Helminthosporium solani) en zwarte spikkel veroorzaakt door Colletotrichum coccodes. In het verleden werden kwikverbindingen gebruikt, maar tegenwoordig is dit verboden in de meeste landen.

18 april 2023 | Blogs

Keuzes voorafgaand aan het poten van aardappelen: Plantmateriaal

Het poten van aardappelknollen betekent het toevertrouwen aan de bodem van de twee aspecten van teeltmateriaal. Ten eerste is er het genetisch materiaal bestaande uit de soort en het ras gericht op het telen van een gewas dat is aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en bestand tegen de heersende ziekten en plagen en daarbij de…

©2015 - 2023 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO