Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Blijf ook goed product intensief controleren

januari 2019


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuidoost-Nederland.

“Gemiddeld genomen is het in Nederland momenteel relatief rustig in de bewaarschuren op enkele probleempartijen in het zuidwesten en verspreid over het land na. Liggen de aardappelen er mooi bij, dan betekent dit nog niet dat je als boer hier geen omkijken naar hebt. Ook in cellen waarin niets aan de hand lijkt te zijn is het raadzaam om minimaal één keer per week een controle uit te voeren. Ga de hopen op, graaf kuiltjes van minimaal 30 centimeter en doe dat telkens op een andere plek. Zorg tijdens de check altijd voor voldoende licht. Ontbreken tl-lampen, neem dan een flinke zaklamp mee. Controleer ook de ventilatiekanalen op lekvocht van rotte knollen. Bij de controlerondes blijkt dit seizoen ook in het zuidoosten toch nog her en der een rotje aan het licht te komen. Vooral in partijen die tijdens de groeiperiode beregend zijn. Het belangrijkste is om te voorkomen dat lekvocht uit de verspreid liggende rotte knollen vrijkomt. Daarvoor is drogende lucht nodig. Dat kan drogende buitenlucht zijn of opgewarmde (buiten)lucht met hulp van kachels.

Meer kiemlust in beregende partijen

Wat we ook in de partijen waarnemen die beregend zijn, is meer kiemlust. Dat geldt zowel in consumptie- als pootgoedpartijen. De combinatie van hoge temperaturen tijdens de beregening leverde in het veld dikwijls al meer doorwasknollen op en in de bewaring komt dat nu tot uiting in een versnelde kieming. In de consumptiepartijen is dus een eerste (na)behandeling met een gasvormige kiemremmer over het algemeen eerder aan de orde dan in niet-beregende partijen. Voor vrijwel alle bewaarpartijen geldt dat ze fysiologisch wat ouder zijn dan in andere jaren. Betreft het fritesaardappelen, wacht dan niet te lang met het nemen van bakmonsters. Blijken die tegen te vallen, overleg dan tijdig met de (potentiële) afnemer wat het beste moment voor afleveren is.

Beperk draaiuren in goed product

Verder liggen de meeste aardappelen half januari op de gewenste bewaartemperatuur. Voor fritesaardappelen is dat gemiddeld 7 graden Celsius. Afhankelijk van het ras en het aflevermoment kan dat wat hoger of lager zijn. Zo bewaart een ras als Fontane wat beter op een iets hogere temperatuur en blijft een partij niet lang meer in de bewaring, dan mag de temperatuur al snel een graadje hoger zijn. Van belang is verder om partijen waar weinig mis mee is, niet te intensief te ventileren. Dit om overbodig vochtverlies te voorkomen en de bewaarduur te verlengen. Ventileren blijft uiteraard nodig, maar beperk het intern draaien tot maximaal drie keer per dag en een half uur per beurt. Dan hebben we de laatste weken te maken met sterk wisselende buitentemperaturen. Dat kan op verschillende momenten (extra) condensvorming in de schuur en op de aardappelen veroorzaken. Let op de weerberichten en zorg dat de condensventilatoren op tijd aanstaan voordat de omstandigheden voor condensvorming zich aandienen en niet pas op het moment als condens zich al volop manifesteert.” ●


Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO