Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Belgapom: Recordvolume verwerking 2023, volume Oogst 2023 gelijk

januari 2024


Tijdens de onlangs gehouden Nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Aardappel Organisatie NAO ging gastspreker Christophe Vermeulen als CEO Belgapom in op enkele actuele zaken in de Belgische aardappelsector.

“In België is de bereidheid om verwerkingscijfers te delen minder groot dan in Nederland.” Hier komt volgens hem wel wat meer beweging in, “maar dat gaat mondjesmaat”, moet hij erkennen. Daarom kan Vermeulen nog geen precieze duiding geven aan de omzetcijfers van het volume aardappelen dat “in 2023 tot frites, chips, puree en vlokken en korrels is omgeturnd.” Wel weet hij nu al melden dat het totaalvolume dit seizoen zeer waarschijnlijk groter gaat zijn dan het recordvolume van 6,2 miljoen ton dat in geheel 2022 is verwerkt. De CEO rekent voor het voorbije jaar met een plus van 10 tot 15 procent. “Het zou me niet verbazen wanneer we de kaap van 7 miljoen ton gaan ronden”, voorspelt de spreekbuis van Belgapom.

Zorgen over weersinvloeden

Zorgen zijn er overigens ook. “Een ervan is dat onvoorspelbaarheid van de opbrengsten toeneemt met als belangrijkste factor het weer.” Hij haalt gelijk de actualiteit aan met in het najaar “tot drie keer meer neerslag in delen van België dan normaal.” Gevolg, “5 procent van het landelijk areaal aardappelen zal in de grond achterblijven en in het westen op sommige plaatsen wel tot 10 procent. Het heeft gevroren, dus de kans om dit nog te oogsten is nagenoeg voorbij. Dit verlies staat dan nog steeds tegenover 10 procent hogere opbrengst van het al wel geoogste volume ten opzichte van vorig oogstjaar, waarmee het totaal ruimschoots is genivelleerd”, aldus de CEO. Wat hij eveneens constateert is dat de tussenhandel in België de laatste jaren terrein verliest. “Dit komt doordat telers veel meer rechtstreeks zaken zijn gaan doen met de verwerkers.” Naar aanleiding van een vraag uit de zaal gaat Vermeulen ook nog even in op resultaten van onderzoek door de Belgische mededingingsautoriteit naar het reilen en zeilen van Belgapom. “Punt van zorg was de wijze waarop het vaststellen van de notering verliep. Dat hebben we dan ook moeten aanpassen. In het kort gezegd komt het erop neer dat de prijsdiscussie eruit gehaald is”, zo omschrijft hij de nieuwe werkwijze. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO