Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Gevoelig voor resistentie

januari 2024

De termen veredeling en specifiek resistenties worden steeds vaker in beleidsnota’s gebezigd als een belangrijk onderdeel van de route naar een duurzame aardappelteelt met een minimum aan emissies en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Veredeling moet rassen bieden die aan nieuwe emissie- en klimaateisen voldoen en ook resistent zijn voor allerlei plagen en ziekten.

Nederland is het meest vooraanstaande aardappelveredelingsland ter wereld, dus dat kan toch allemaal wel zou je zeggen. Daar begint mijn gevoeligheid, want ik hoor ondertussen experts zeggen dat het veredelen op resistenties het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen niet kan bijhouden. En wordt er over de beschikbaarheid van versnellende en preciezere veredelingstechnieken lang gediscussieerd, maar worden er nauwelijks stappen gemaakt. Neem nou Phytophthora infestans. Deze schimmelziekte is de grootste bedreiging voor de aardappelteelt. Het tast bladeren, stengels en de knollen van de aardappelplant aan. Hierdoor kan het gewas binnen enkele dagen compleet verloren gaan. De sporen komen voor in de bouwvoor, kunnen daar meerdere jaren overleven en in het groeiseizoen opspatten naar het gewas. Maar ze kunnen zich ook door de lucht vele kilometers verspreiden. Je zou zeggen dat de klimaatverandering, lange natte en droge periodes, ideaal is voor deze sporen.

Rond 1840 was deze ziekte de oorzaak van een enorme hongersnood en sterfte in vooral Ierland. Tijd genoeg om deze ziekte uit te bannen. Het omgekeerde lijkt bijna het geval. Onlangs – bijna tweehonderd jaar later – is er een TASK FORCE Phytophthora opgericht.

En ook tweehonderd jaar later heeft de FAO opgeroepen om binnen een decennium de aardappelteelt in de wereld te verdubbelen ten behoeve van de voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking. Als Nederland hebben wij – met onze unieke positie in de aardappelveredeling en teelt – een zware verantwoordelijkheid dit te ondersteunen. We kunnen grote stappen maken, maar wel met als leidend principe beschikbaarheid van moderne veredelingstechnieken en een goede teeltopbrengst met beperking van de risico’s, en niet het leidend principe van afbouw van middelen ongeacht de gevolgen. Ik hoop dat de beleidsmakers hier meer gevoelig voor gaan worden.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO