Al abonnee? Activeer hier uw premium account

17 april 2024 | Artikelen

30 mei: De Dag van de Aardappel

Solanum tuberosum, de aardappel, een gewas dat regelmatig door miljarden mensen wordt geconsumeerd en een belangrijk gewas vormt diverse landbouwsystemen wereldwijd, variërend van kleine boeren die met de hand diverse erfgoed variëteiten produceren in de Andes, tot grote commerciële, gemechaniseerde boerderijen op verschillende continenten.

13 maart 2024 | Artikelen

Kennis van de sector bijbrengen

Onder druk van boerenprotesten in Brussel heeft de Europese Commissie een aantal concessies gedaan zoals het loslaten van de doelstelling om het gebruik en de risico’s van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent te verminderen tegen het jaar 2030. Op het hoogste niveau. De protesten waren lang niet voor iedereen het hoogste niveau afgaande op de…

17 januari 2024 | Artikelen

Gevoelig voor resistentie

De termen veredeling en specifiek resistenties worden steeds vaker in beleidsnota’s gebezigd als een belangrijk onderdeel van de route naar een duurzame aardappelteelt met een minimum aan emissies en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Veredeling moet rassen bieden die aan nieuwe emissie- en klimaateisen voldoen en ook resistent zijn voor allerlei plagen en ziekten.

13 december 2023 | Artikelen

Voorbij de grens

In oktober verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorbij de dijk’, over de gevolgen van de klimaatverandering voor het Nederlandse waterbeheer. Kern is dat alleen het verhogen van dijken onvoldoende is om de veiligheid te borgen. Er moet ook ingezet worden op bijvoorbeeld rivierverruiming.

15 november 2023 | Artikelen

De aardappel is er niet vanzelfsprekend zomaar

Laatst mocht ik in het Enkhuizer museum Sow to Grow op de jaarlijkse vriendendag een verhaal vertellen over het succes van de Nederlandse pootaardappel. Dit museum is in handen van een groep vrijwilligers, allemaal behept met het virus van de zaadveredeling. Sponsoren uit de zaadbusiness maken het museum financieel mogelijk, alsmede een grote groep vrienden.

11 oktober 2023 | Artikelen

Tussen droom en daad

Vorige week was ik om zeven uur in de ochtend bij het Ministerie van LNV. Er stond een busje klaar en ik begaf me tussen de ambtenaren. Zij waren ruim op tijd aanwezig, ik net aan. Het busje zet koers naar het hoge Noorden.

13 september 2023 | Artikelen

Verkiezingen

Over enkele maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Voor iedere bedrijfstak en branchevereniging betekent dat de mogelijkheid om extra aandacht te vragen voor de branche. Dat is nodig, want tegenwoordig zijn er veel politieke partijen, de versnippering is groot.

16 augustus 2023 | Artikelen

Vakbeurzen zijn blijvers

Onlangs was ik in het buitenverblijf van de familie Churchill, Chartwell. Alles nog in originele staat. Zij leefden daar tot en met de jaren zestig van de vorige eeuw. Naast zijn werkkamer was er een tweede kamer, waar het secretariaat werd gevoerd.

12 juli 2023 | Artikelen

Eigenheimers gezocht

Ik denk dat iedereen zich weleens afvraagt – in de tijd waarin wij nu leven – of niet alles al uitgevonden is. Wat kan er nog meer aan grote dingen bedacht worden? Mijn oog viel recent op een krantenartikel over innovatie waar die vraag als kop boven stond.

14 juni 2023 | Artikelen

Export is doen waar je goed in bent

Vaak heb ik al geschreven over de kracht en de positie van de Nederlandse aardappelsector in de wereld, maar het is vaak veel bepalender of dat ook door niet direct bij de sector betrokkenen wordt gemeld. Internationaal is dat wel duidelijk.

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO