Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Convenant Robuuste aardappelrassen nu ook in Wallonië

maart 2019


In navolging van Nederland en Vlaanderen is het convenant Robuuste aardappelrassen nu ook in Wallonië ondertekend. Eind 2018 tekenden 37 partners uit de biologische aardappelketen, waaronder de Waalse minister van Landbouw René Collin, het convenant.

In navolging van eerdere initiatieven in Nederland (augustus 2017, door Bionext) en Vlaanderen (juni 2018, door Bioforum) kwamen eind november de partners uit de Waalse biologische aardappelketen tijdens Interpom bij elkaar om het gebruik en de ontwikkeling van robuuste aardappelrassen te stimuleren. Het doel van het convenant Robuuste rassen is dat in het jaar 2020, 100 procent robuuste rassen worden gebruikt in de biologische aardappelketen. Dat wil zeggen, rassen die resistent of zeer tolerant zijn voor Phytophthora infestans. Hierdoor verwachten de initiatiefnemers dat er minder misoogsten door de aardappelziekte, zoals die in 2016 weer heftig toesloeg, te voorkomen en tegelijkertijd het gebruik van koper in de biologische aardappelteelt te verminderen.

Snelle ontwikkeling robuuste rassen

De ondertekenaars van het convenant zijn zowel telers, aardappelkweekbedrijven, boerenkwekers, verpakkers, verwerkers, handel en supermarktorganisaties en anderzijds onderzoekers, landbouwadviseurs en sectororganisaties uit de (biologische) landbouw. De ondertekening van het Waalse convenant, versterkt door de aanwezigheid van de Waalse minister van landbouw René Collin, een groot promotor van de biologische landbouw, werd voorafgegaan door drie sprekers. Alice Soete, van het onderzoeksinstituut CRA-W presenteerde haar werk omtrent rasontwikkeling, Edouard Vermersch van Desmaizières (Agrico France) gaf een uiteenzetting over de genetische achtergrond van phytophthoraresistentie en Alex van Hootegem, een biologische teler uit Zeeland, kwam zijn ervaring met de kopervrije aardappelteelt en robuuste rassen delen. Van Hootegem was van mening dat de ontwikkeling naar nieuwe rassen wel wat sneller zou mogen gaan. “We staan momenteel een beetje stil”, zo gaf Van Hootegem uiting aan zijn onvrede. Tijdens de onlangs georganiseerde Biobeurs in Nederland bleek echter dat het aandeel robuuste rassen snel toeneemt. De biologische ketenorganisatie Bionext heeft vastgesteld dat het aandeel robuuste rassen in de biologische teelt snel stijgt. In 2017 bestond 30 procent van het areaal uit robuuste rassen. Dit percentage is in 2018 gestegen naar 50 procent en komend teeltjaar verwacht de organisatie dat, afhankelijk van de supermarktorganisatie, 65 tot 100 procent van het areaal uit robuuste rassen zal bestaan. Het doel van het convenant is om in 2020 in de biologische teelt alleen nog maar robuuste aardappelrassen te telen. Gezien de introductie van steeds meer rassen met een phytophthoraresistentie door de aardappelkweekbedrijven lijkt deze doelstelling realistisch. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO