Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Ketenproject focust dit jaar op voorspellende toets opkomstklachten

maart 2019


Sinds Wim van de Ree van Nedato tijdens de Aardappel­demodag in 2016 de vitaliteit van Nederlandse poters aan de kaak stelde, is vanuit de sector het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit gestart.

Volgens voorzitter van de stuurgroep Dick Hylkema van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) was het doel de vele pootgoedklachten bij de consumptietelers in deze periode op te lossen. “We willen er als gehele sector aan werken om dit te verbeteren”, benadrukt de voorzitter van de stuurgroep. In dit 3-jarige project is de sector nu twee jaar onderweg.
Bij de start van het project in 2016 waren er twee belangrijke hoofdvragen: 1) Het achterhalen welke factoren tijdens de teelt en bewaring effect hebben op de vitaliteit van de aardappel teneinde de pootgoedkwaliteit beter te kunnen vaststellen en/of te verbeteren en 2) Zijn zwakke partijen met een hoog risico op opkomstproblemen voortijdig te detecteren? In de eerste twee jaar van het ketenproject zijn elk jaar vijftig partijen gevolgd van pootgoedteler tot consumptieperceel. Hierbij is veel informatie over teelthandelingen, bewaring en dergelijke verzameld en geanalyseerd. “Na twee jaar kunnen we nog geen concrete conclusies trekken, maar we hebben wel een aantal aanwijzingen gevonden. Data-analyse geeft aanwijzingen dat er een mogelijk verband is met de factoren pootgoedvitaliteit, (latente) besmetting met Erwinia en het aantal rotte knollen in de stresstest/klimaatkamer. Deze kenmerken verklaren uiteindelijk maar een beperkt deel van de variatie in opkomst op consumptiepercelen. Consumptie­per­celen met dezelfde pootgoedherkomst kunnen namelijk erg verschillen in opkomst”, blijkt volgens Hylkema uit resultaten van het onderzoek.

Verschillende factoren bepalend

Het lijkt dat ‘de’ oorzaak van opkomstproblemen niet bestaat. “De opkomstproblematiek wordt waarschijnlijk gedreven door verschillende factoren met elk individueel relatief zwakke invloed ten opzichte van het totaal aan invloeden. In de eerste twee jaar is wel aangetoond dat er een voorspellende waarde ligt in een toets en de kans op opkomstproblemen. Dit is ook de reden dat in het derde jaar van het ketenproject de focus zal komen te liggen op het uitwerken van een voorspellende toets voor de opkomstklachten. Hiernaast hebben we ervaren dat omstandigheden na het tijdstip van afleveren van het pootgoed kunnen leiden tot grote verschillen in opkomst. Dit traject willen we ook in het derde jaar onderzoeken om hier meer inzicht in te krijgen”, legt de voorzitter van de stuurgroep uit. In het project werken verschillende partijen uit de sector samen. Dit zijn Agrico, Aviko, Farm Frites, HZPC, Kleinjans aardappelhandel, Lamb Weston, McCain, Meijer en Nedato. De NAO en VAVI faciliteren het project en LTO en NAV zijn bij het project betrokken in een adviesrol. De coördinatie van de uitvoering van het project ligt bij de NAK. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO