Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Kennis van de sector bijbrengen

maart 2024

Onder druk van boerenprotesten in Brussel heeft de Europese Commissie een aantal concessies gedaan zoals het loslaten van de doelstelling om het gebruik en de risico’s van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent te verminderen tegen het jaar 2030. Op het hoogste niveau. De protesten waren lang niet voor iedereen het hoogste niveau afgaande op de beelden maar de onzekerheid wordt in de sector breed gedragen. In het EU top­overleg met boerenkoepels werd onder andere deze toezeg­ging gedaan. Toch kan de gang van zaken voor niemand bevredigend zijn. De vraag was al veel eerder 50 procent van wat precies. Het is complex en het vergt veel kennis van de sector om uiteindelijk de praktijk te bereiken. Is het dan bedoeld om hoog in te zetten en hopen dat het misschien wel lager eindigt maar er toch iets bereikt is? Dat soort onderhandelingstechnieken verdient een serieuze bedrijfstak met professionele ondernemers niet. Hoe kun je dan als ondernemer een lange termijn aangaan?

Een ander voorbeeld is dat op 1 oktober aardappelen op zand gerooid moeten zijn. Ondanks sterke signalen uit de sector over de onwerkbaarheid ging de maatregel door, terwijl al gelijk in het najaar de onmogelijkheid bleek. En nu las ik dat de minister er ook vanaf wil. De ministeries zouden zich meer bewust moeten zijn van het voordeel om de praktijkkennis in huis te hebben en te betrekken bij beleidsontwikkeling, want dan is er wat meer kans op een praktischer beleid met minder protesten en hele late concessies op het hoogste niveau. Veel boeren willen wel stappen zetten.

En wat betekent dat voor de land- en tuinbouw? De kennis over onze bedrijfstak nog meer actief uitdragen. We zijn een grote bedrijfstak in Nederland, maar dat is bij veel mensen en politici niet bekend. Shell, Unilever, AMSL, Schiphol en de Rotterdamse haven kent iedereen. Wij zijn een optelsom van duizenden ondernemers vaak verscholen in het landschap. Dat geldt zelfs ook voor de grote verwerkers. Het kost dus veel meer energie om herkenbaar te zijn maar uiteindelijk zal dat lonend zijn.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO