Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Springlevenden cruciaal

april 2019


Er zijn zaken 100 jaar geleden in gang gezet die nog steeds van belang zijn in onze tijd. Een paar voorbeelden zijn: de eerste tractor met verbrandingsmotor, de introductie van de gele trui in de Tour de France en de oprichting van de KLM.

Wat minder bekend is, maar voor ons des te relevanter, is het 100-jarig bestaan van het netwerk van landbouwposten. Dit zijn op de Nederlandse ambassades in het buitenland speciaal op landbouw toegeruste diplomaten. Tegenwoordig zijn in meer dan zeventig landen deze landbouwattachés actief om problemen met handelsbarrières helpen op te lossen, kansen ten aanzien van markttoegang te signaleren of projecten te initiëren. Juist ook voor aardappelen, een product waarbij er sterk op wordt toegezien dat de fytosanitaire aspecten in orde zijn, maar ook door de groei in productie en afzet wereldwijd. Uit ervaring weet ik dat het contact met de lokale overheid, zeker buiten de EU, vele malen makkelijker ter plaatse te leggen is dan vanuit Nederland.

De export van Nederlandse pootaardappelen is sinds 1950 bijna verviervoudigd naar ruim tachtig landen. Een afzetgebied waar de teelt en consumptie van aardappelen alleen maar toeneemt. Natuurlijk door de goede rassen en door onze handelsgeest, maar zou er een verband zijn met de landen waar Nederland landbouwposten heeft? Dat verband is natuurlijk niet een-op-een te leggen, maar het is wel zo dat wij als NAO verschil ervaren tussen landen waar wel en geen landbouwpost is. In geval van problemen en marktkansen zijn de lokaal aanwezige Nederlandse voelhoorns beter in staat op het juiste niveau snel te schakelen met de lokale overheid, en dat komt de export ten goede. Wij pleiten regelmatig voor behoud en versterking als het over deze ’exportambtenaren’ gaat. Zij zijn de smeerolie in de machine van de Nederlandse export van agrarische producten. Het Ministerie van LNV gaat de komende tijd aandacht besteden aan dit unieke jubileum. Helemaal terecht. Ook 100 jaar na de introductie is deze groep ambtenaren springlevend en cruciaal!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO