Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Hou producttemperatuur constant

mei 2019


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuidoost-Nederland.

“Mei is de maand waarin temperatuurverschillen per etmaal de grootste impact kunnen hebben op bewaaraardappelen. Met soms temperaturen overdag van boven 20 graden Celsius en ’s nachts rond het vriespunt. Het is dan de kunst om de temperatuur in de schuur en die van het product constant te houden. Zowel in schuren met mechanische koeling als buitenluchtventilatie kunnen invloeden van sterk wisselende buitentemperaturen merkbaar zijn. De mate waarin hangt onder meer af van de isolatiewaarde van daken en muren, het ventilatieregime en eventuele tijdelijke activiteiten in de bewaring waarbij bijvoorbeeld de schuurdeuren opengaan. Het is zeer belangrijk om (lucht)bewegingen in het product bij de hogere buitentemperaturen te voorkomen. Ventileer alleen bij de laagste etmaaltemperaturen en koel op die momenten zo snel mogelijk terug. Zoals al eerder aangegeven is dit meestal het beste mogelijk in de vroegste ochtenduren. Let op dat het bewaarprogramma hierop ingesteld is. Lukt het niet meer om de optimale knoltemperatuur van de betreffende partij vast te houden, bewaar het product dan bij een iets hogere temperatuur. Temperatuur­schom­me­lingen hebben veel meer invloed op de bewaarduur dan een knoltemperatuur die iets afwijkt van het optimum. Luchtbewegingen als door het openen van de schuurdeuren hebben al snel een negatieve invloed. Probeer sowieso om tijdens de hoogste etmaaltemperaturen de deuren dicht te houden. Plan als het kan de tussentijdse leveringen in gedurende de laagste etmaaltemperaturen.

Onvoldoende ventilatie

Een in dit seizoen veelvoorkomende aanleiding om tussentijds (een deel) uit de bewaring te leveren zijn onvolledig gevulde cellen als gevolg van de lagere hectareopbrengsten. In het hellende deel en zelfs tot meters erachter is veelal de ventilatie niet optimaal geweest. Een afsluiting van de ventilatiekanalen in combinatie met een keerwand is altijd het beste, maar was om praktische overwegingen niet overal realiseerbaar. Door de onvoldoende ventilatie op die plekken vooraan de hoop, vooral boven in de hoeken, zijn problemen met kiem en rot ontstaan. Veelal is besloten om een paar vrachtauto’s vooraan uit deze cellen te rijden wanneer de rest nog voor een langere bewaarperiode ingepland stond. Wat we momenteel zien, is dat de aardappelen gemiddeld genomen meer veroudering vertonen dan gemiddeld. Veel levermomenten zijn daarom naar voren gehaald. De voorraden waren al lager, maar slinken nu snel. Extra kieming speelt daarbij een rol. In diverse cellen is de bovenlaag in de wintermaanden toch vochtiger geweest dan opgemerkt als gevolg van condensvorming. Dat kan zijn door onvoldoende ventileren en/of het ontbreken van condensventilatoren. Zijn de kiemen in de bovenste 30 centimeter groter dan 2 centimeter, dan is veelal het moment aangebroken om de partij te ruimen. Wie nog amper kieming ziet of beperkt en nog zo lang mogelijk wil bewaren, doet er verstandig aan om tijdig te gassen. Hou een maximum interval van vier weken aan en kies voor een dosering van 10 tot 12 milliliter Chloor-IPC per ton.

Uitschuren met fijne waternevel

Verder zijn dit seizoen relatief weinig problemen met rot gesignaleerd in de regio Zuidoost-Nederland en op dit moment is slechts in een enkele cel nog sprake van enig lekvocht. In het gros van de bewaarschuren zijn de rotte knollen volledig opgedroogd en liggen ze als onschadelijke mummies in de hoop. Meer dan in andere jaren komen de aardappelen zeer droog uit de schuur en dat gaat nogal eens met de nodige stofvorming gepaard. Om wat minder last hiervan te ondervinden bevochtigen sommige telers de knollen tijdens het uitschuren met een fijne waternevel, bijvoorbeeld door de Mafex-vernevelaar hiervoor te benutten. Anderen knutselen zelf een vernevelsysteem met fijne spuitdopjes in elkaar.” ●


Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO