Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Let op de tijdsinstelling

juni 2019


In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Frendo van Heybeek, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.

“Eerst even een schets van de situatie in de bewaring aan het eind van de maand mei. Duidelijk is dat in het hele land minder aardappelen in de schuur zijn dan normaal op dit tijdstip. Het zijn voornamelijk fritesaardappelen van de oude oogst die als restant in opslag liggen. Challenger en Innovator zijn vrijwel allemaal al opgehaald. Wat nog wel achter de planken ligt, zijn overwegend Agria, Markies, Fontane en Ramos. Het exportwaardige volume is procentueel ook geringer dan in andere jaren, aangezien er meer partijen met drukplekken en fysiologische veroudering (zacht worden) zijn, en die gaan vanaf dat moment geen verre reis meer maken. Over het algemeen zijn er veel bewaaraardappelen op het genoemde tijdstip – zeker waar weinig grond mee in de bewaring is gegaan – die flinke veroudering vertonen. Daarbij is haast geen verschil waar te nemen tussen partijen in luchtkoeling die veel of weinig draai­uren achter de rug hebben. Het moment van de oogst, dus het aantal maanden in opslag tot nu toe, is meer bepalend. De bakkwaliteit is over het algemeen nog goed te noemen. Afwijkingen zitten vaak in partijen die tijdens het groeiseizoen niet beregend zijn. Op deze percelen vond namelijk veel hergroei plaats laat in het seizoen.

Hou kieming onder controle

De kieming is over het algemeen nog goed tot redelijk onder controle. Fontane is wel het ras dat het meest beweeglijk is op deze factor van de vier eerder genoemde rassen in bewaring. Heb je een onrustigere partij, dan adviseren we iedere drie tot 3,5 week te gassen met Chloor-IPC. Er blijven ook verschillen te bespeuren in partijen die vooraf met MH zijn behandeld. Door de droogte het afgelopen jaar in het toepassingstijdstip, is de opname niet altijd goed/volledig geweest. De beste kiemremming zien we ook dit jaar weer van inschuurbehandelingen met vloeibare Chloor-IPC, zonder verder politiek commentaar. Is de partij rustig, veelal het geval bij Markies, Agria en Ramos, dan is het nog steeds niet nodig om te gassen. Belangrijk om de kieming onder controle te houden is ook het ventilatieregime. Zorg dat de producttemperatuur zo constant mogelijk blijft. Dat kan door zoveel mogelijk bij de laagste temperaturen te ventileren en dat is meestal vanaf middernacht tot vroeg in de morgen. Nu is het ’s nachts niet meer zo koud dat je in korte tijd de temperatuur omlaag krijgt. Daarom is het van belang om in uw computerprogramma het verschil tussen de buitentemperatuur en de producttemperatuur nauw te zetten, ongeveer 1 tot 1,5 graad verschil. Hoeveel precies hangt dus af van de hoogte van de buitentemperatuur ten opzichte van de temperatuur van uw partij. Vaak is het ingestelde temperatuurverschil nu te groot ingesteld.

Tijdblokken kunnen afwijken

Voor de instelling kanaaltemperatuur ten opzichte van de producttemperatuur geldt het omgekeerde. Die mag nu in de meeste gevallen een stuk groter ingesteld worden, tot wel 4 graden. En dan is er voor sommige aardappelbewaarders nog een puntje van aandacht: de tijdsinstelling. Er zijn genoeg bewaarcomputers te vinden die bij handmatige instelling de zomertijd nog niet hebben doorgevoerd en een enkeling heeft dit zelfs enkele jaren achtereen al verzuimd. Ingestelde tijdblokken wijken dan af van de werkelijkheid. Afsluitend nog een paar tips over luchtverversing. Bij partijen met afwijkingen in bakkwaliteit kan weleens sprake zijn van onvoldoende verversing als gevolg van te hoge CO2-gehaltes in de cellen. Dit fenomeen zien we vooral in nieuwe potdichte schuren. We raden hierbij aan om minstens twee tot drie keer per etmaal te ventileren en dit het liefst bij de lagere temperaturen, dus in de late voorjaarsmaanden overwegend ’s nachts. Om te voorkomen dat ook overdag bij hoge temperaturen verversing plaatsvindt, adviseren we hiervoor een sper in te stellen.” ●


Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO