Al abonnee? Activeer hier uw premium account

65 jaar jong

juli 2019


Laatst mocht ik dertig diploma’s uitreiken met een bijbehorend speldje. Een hele eer om dat in je eigen sector te mogen doen. Vrijwel allemaal jonge mensen werkzaam in de aardappelketen. Je zou zeggen dat deze medewerkers – in de huidige tijd – al heel veel diploma’s hebben. Dat is ook zo.

Maar dit kader van de bedrijven kan ook een (praktijk)overzicht van de gehele aardappelketen gebruiken. En je leert nog eens iemand kennen. Alle bedrijfstypes en ondersteunende organisaties hebben met elkaar te maken in de aardappelsector en samen vormen zij het unieke Nederlandse cluster. Via het Aardappel Studie Centrum (ASC) biedt de NAO deze overzichtscursus. Al sinds 1955! Gedurende twee jaar treffen de cursisten elkaar één dag per maand en worden er specifieke onderdelen en thema’s van de aardappelketen bestudeerd. Dat varieert van gewasbescherming tot en met precisielandbouw, veredeling tot en met verwerking, keuring, ziektes, onderzoek, lobby, politiek en overheid, financiering, logistiek, certificering, et cetera. Veel inleiders uit de praktijk en altijd op locatie. Een prachtige wijze om het gewenste overzicht te krijgen en beter te begrijpen hoe in het aardappelcluster alles met elkaar samenhangt. Een beslissing of werkwijze op het eigen bedrijf heeft vrijwel altijd gevolgen voor de schakels voor of na je in de keten. Maar ook de randvoorwaarden spelen een rol zoals bepaald door overheid, politiek en ondersteunende organisaties. En dan is het goed om eens te ervaren in de Tweede kamer, bij VNO en bij het ministerie van LNV hoe daar gesproken wordt over de aardappelsector. Tussentijds worden er tentamens gedaan en bij goed gevolg verkrijgt de deelnemer het diploma en het populaire speldje.

Sinds de oprichting van het ASC – bijna 65 jaar geleden – is er altijd een tweejaarlijkse cursus gegeven. Deze diploma-uitreiking betrof de 31e. Een teken dat de aardappelsector springlevend is. Er worden sinds afgelopen jaar zelfs twee cursussen naast elkaar georganiseerd. Zoveel aanwas van jonge medewerkers is er in de aardappelbedrijven. De sector zit in de lift en dat blijft bij jonge mensen niet onopgemerkt.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO