Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Tussen droom en daad

oktober 2023


Vorige week was ik om zeven uur in de ochtend bij het Ministerie van LNV. Er stond een busje klaar en ik begaf me tussen de ambtenaren. Zij waren ruim op tijd aanwezig, ik net aan. Het busje zet koers naar het hoge Noorden.

Vanwaar dit vroege vertrek van tien LNV ambtenaren van de directie Internationaal? Het ondersteunen van een werkbezoek van de minister? Een hoge buitenlandse gast ontvangen en begeleiden? Een personeelsuitje? Nee, ik ging met hen op pad in de aardappelsector omdat ze het contact met de sector en de praktijk willen houden en het naadje van de kous willen weten. En onze sector is niet in de buurt van Den Haag dus de enige voorwaarde van onze kant was dat er een hele dag uitgetrokken kon worden. Geen probleem hoor, dus op naar Metslawier en Ternaard. Vooraf had men een flinke vragenlijst ingeleverd zodat de tijd optimaal besteed kon worden.

Er volgden enkele uitgebreide presentaties in Metslawier over de rol van de Nederlandse aardappelveredeling en onze pootaardappelen. En waarom de aardappel en wij als Nederland bijdragen aan de voedselvoorziening in de wereld. En de boodschap dat dit allemaal niet vanzelf gaat. Een greep uit de genoemde bedreigingen: verzilting is funest voor de pootgoedteelt, Phytophthora en risico doorbreken resistenties, de afbouw van gewasbeschermingsmiddelen gaat veel sneller dan de veredeling kan bijhouden, zeker met het verbod op moderne technieken. Maar ook hoe wij de ambtenaren van LNV, NVWA en ambassades nodig hebben om aan alle fytosanitaire eisen door importlanden van de afzet van pootaardappelen te kunnen voldoen. Ook veel vragen tijdens de uitgebreide rondleiding door de veredelingsruimtes.

Daarna naar een pootgoedteler in Ternaard. Vader en zoon lieten op een prachtige wijze zien wat een modern akkerbouwbedrijf met pootaardappelen behelst. Mest, gewasbescherming, de noodzaak van schaalvergroting, verzilting, veel passeerde aan de kantinetafel de revue. Een zeer geslaagd excursie. Men zegt wel eens: tussen droom (van de politiek) en daad staat het ambtelijk apparaat. Dan is kennis van de sector cruciaal. In de toekomst vaker om zeven uur bij LNV? Ja graag!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO