Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Cursus aardappelveredeling biedt verdieping in de aardappelketen

december 2023


Begin januari 2024 organiseren de drie regionale aard­appelkwekersverenigingen de cursus aardappelveredeling. Naast alle aspecten van het veredelen komen verder toetsmethoden, ziekten en plagen, kwaliteitsaspecten en introductie van aardappel­rassen in de diverse marktsegmenten en landen aan de orde.

Nederland kent binnen de aardappelveredeling een uniek ‘hobbykweeksysteem’ waarbij vooral aardappeltelers betrokken worden in de selectie van het kweekmate­riaal, al dan niet in directe samenwerking met commer­ciële kweekbedrijven. De bijdrage van hobbykwekers is nog steeds van belang. Verdieping en uitwisseling van kennis over de veredeling en teelt ondersteunt het selectiewerk, de teeltbegeleiding van de nieuwe rassen en het rendement in de teelt. De cursus is, zoals de naam al aangeeft, in eerste instantie geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de aardappelveredeling. Maar de organisatoren geven aan dat ook aardappeltelers en andere aardappeldeskundigen en erf-betreders die zich willen verdiepen in de diverse aardappelaspecten kennis kunnen opdoen tijdens de cursus. De drie regionale aardappelkwekersverenigingen organiseren de cursus en deze wordt gecoördineerd door Pietie Pollema van de Vereniging Fries-Groningse Aardappelkwekers en Jan Lucas Spijkman van Vereniging van Drentse en Groninger Aardappelkwekers. De docenten zijn Jacob Eising en Jeroen Vermue van de Aeres Hogeschool, beiden met een rijke ervaring in zowel aardappel kweken, teelt-technische aspecten als onderwijs.

Theorie en praktijk

Om de stof goed onder de knie te krijgen, bestaat de cursus uit vijf theoriemiddagen. Deze vinden plaats op woensdag 31 januari en 7, 14 en 28 februari, en 6 maart 2024 van 13.00 – 16.30 uur aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Voor een stuk extra verdieping is er ook een excursie naar Wageningen University & Research. Om ook de praktische kant te belichten, vindt er tijdens het groeiseizoen een excursie naar een kweekbedrijf plaats en staat ook de proefboer­derij van de NAK op het programma. De kosten van de cursus bedragen 525 euro. Voor informatie kunt u bellen met Jacob Eising, 06-30589690 of de cursuscoördinator Pietie Pollema, 06-10784518. Aanmelden kan tot 19 januari 2024 door een mail te sturen naar j.pollema@comveeweb.nl. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO