Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Nieuw tijdperk voor de NEPG

februari 2021


De Europese telersorganisatie North-Western European Potato Growers (NEPG) is 2021 met een nieuwe basis begonnen. Waar de organisatie eerder bestond uit de ‘grote vijf aardappellanden in Europa’, gaat zij vanaf 1 januari jongstleden verder zonder vertegenwoordiging vanuit Groot-Brittannië. De Britse AHDB is vanwege ‘verschillende redenen’ gestopt met deelname. Daarnaast zijn onlangs een aantal bestuurswisselingen bekendgemaakt.

Jaap Botma, huidig VTA-voor­zitter, is gekozen als de eerste officiële voorzitter van de NEPG. Hij is officieel op 1 juli 2020 begonnen als voorzitter en zal deze functie nog minstens 12 maanden vervullen. De keuze voor een permanente voorzitter komt voort uit de wens de secretaris te versterken en uit te zoeken hoe de organisatie zich in de toekomst verder kan ontwikkelen. Op 1 januari begon ook Daniel Ryckmans, al meer dan 25 jaar werkzaam voor de Fiwap in België, als de nieuwe NEPG-secretaris, nadat de voormalige secretaris, de Nederlandse Victor Phaff, eind december 2020 was afgetreden.

Gestructureerde instelling

Als de eerste secretaris van de NEPG maakte Phaff de NEPG tot wat zij nu is. In 1999 trad hij toe tot de informele groep van sectorvertegenwoordigers en telers en onder zijn leiding kreeg de NEPG haar officiële naam en logo. Dankzij zijn inbreng verkreeg de organisatie later ook de officiële status van stichting. “De informele en vrije structuur leidde hij geleidelijk naar een beter georganiseerde en gestructureerde instelling. De NEPG wordt nu beschouwd als een betrouwbare bron van informatie, niet alleen voor telers, maar voor de hele toeleveringsketen”, aldus de organisatie. Op 1 januari werden naast de secretaris en de voorzitter ook een aantal andere officiële leden van de stichting vernieuwd en aangesteld. De landenvertegenwoordigers zijn nu Guy Depraetere (ABS) uit België, Alain Dequeker (UNPT) uit Frankrijk, Michael Heintges (REKA Rheinland) uit Duitsland en Bert Timmermans (VTA) uit Nederland. De huidige actieve leden van de NEPG zijn vanuit België de organisaties ABS, Fiwap, FWA en PCA, REKA vanuit Duitsland, UNPT vanuit Frankrijk en VTA vanuit Nederland.

Nieuw tijdperk

De bestuurswisselingen vallen in een nieuw tijdperk voor aardappeltelers en de aard­appelindustrie als geheel. “Na meer dan twintig jaar van groei en ontwikkeling, zagen we in 2020 de hele aardappelwereld schudden als gevolg van COVID-19. Voor het eerst in decennia kan het aardappelareaal in 2021 flink dalen. Markten en prijzen kunnen nog maanden nodig hebben om volledig te herstellen”, stelt de NEPG. “We danken een deel van onze ontwikkeling en activiteit aan de behoeften van gespecialiseerde aardappeltelers die actief waren en zijn op de vrije markt. In de komende maanden en jaren zal onze rol als ‘informatieverzamelaar’ met betrekking tot vrije prijzen, contract­prijzen en -voorwaarden, gebieds- en productiestatistieken, verwerkingsactiviteiten, import- en exportcijfers enzovoorts, van cruciaal belang blijven voor de telers in de nu vier grote aard­appellanden in Europa.” ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO