Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Paul Heeres ontvangt eervolle Plantum-onderscheiding

november 2019


Op 9 oktober jongstleden ontving Paul Heeres, veredelaar bij Averis Seeds kweekbedrijf, een zilveren speld.

Een eervolle onderscheiding als dank voor zijn jarenlange inzet voor de gewasgroep Aardappel van de branchevereniging Plantum, de Nederlandse branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten. Al in 1988 werd Heeres voor het toenmalige KARNA (nu Averis Seeds kweekbedrijf) in het bestuur van de gewasgroep Aardappel benoemd en hij heeft zich sindsdien onafgebroken voor de belangen van de Nederlandse aardappelkwekers ingezet. Als onderdeel van de AVEBE was er vanuit Averis Seeds kweekbedrijf met nadruk interesse in zaken die voor de zetmeelteelt van cruciaal belang zijn. Daartoe behoort de beschikbaarheid van aardappelzetmeelrassen met brede resistentie tegen aardappelmoeheid en wratziekte. Beide ziekten worden veroorzaakt door pathogenen die als quarantaine-organismen worden beschouwd.

Doorlopende inspanning

Het is uniek dat de Europese wetgeving voor de twee aardappelziekten in een beheer­strategie voorziet, waarbij de resistenties in aardappelrassen een rol spelen. En het is eveneens bijzonder dat hiernaar officieel onderzoek wordt uitgevoerd dat leidt tot het opstellen en publiceren van erkende resistente rassen door de NVWA. In dit dossier hebben zich over een lange reeks van jaren talloze ontwikkelingen voorgedaan, waarvoor steeds gold dat de belangen van de Nederlandse aardappelkwekers in het geding waren. Heeres heeft zich als bestuurslid van de gewasgroep van Plantum door­lopend voor deze zaak ingespannen. Daarnaast hadden beheer en de beschikbaarheid van genetisch uitgangsmate­riaal via de Wageningse genenbank zijn aandacht alsook de verwikkelingen rond regelgeving en toelating van gmo’s. Met het opspelden van de zilveren onderscheiding door Judith de Roos van Plantum, is waardering geuit voor alle resultaten die door Heeres in het belang van de aardappel­kwekers zijn behaald. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO