Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Gewasbescherming

10 februari 2021 | Artikelen

Alternariamiddel Propulse krijgt toelating

Eind januari heeft het College Toelating Gewas­beschermings­middelen (Ctgb) aan fabrikant Bayer toelating verleend voor het gebruik van het fungicide Propulse in de teelt van aardap­pelen. Met de komst van dit middel heeft de sector er weer een wapen bij in de strijd tegen de schimmelziekte Alternaria.

11 november 2020 | Artikelen

Hardi overstag met fuseebesturing op nieuwe Aeon Centura-line

Nederland is een belangrijke afzetmarkt voor de Deense veldspuitbouwer Hardi. Vandaar dat het graag gehoor geeft aan de veeleisende Hollandse gebruikers. Het meest recente verlanglijstje is nauwgezet bestudeerd en vervolgens verwerkt in een gloednieuw topmodel, de Aeon Centura-line.

16 september 2020 | Artikelen

Homburg Holland vernieuwt verkoopstructuur

Homburg Holland uit Stien heeft onlangs de verkoopstructuur aangepast. Volgens de leverancier van onder meer Hardi veldspuiten komen dealers meer in beeld en krijgen klanten een betere service. Daarnaast groeit ook het aantal dealers van de Homburg-merken in Nederland en België.

12 augustus 2020 | Artikelen

Kwaliteit staat centraal bij Friese pootgoedteler

Op de schrale gronden boven het Friese Oosternijkerk teelt Yme Meirink jaarlijks zo’n 65 hectare hoogwaardige pootaardappelen. Daarin gaat de volle aandacht uit naar kwaliteit met het drieluik bodemvruchtbaar­heid, bemesting en telen van hoog knol­aantal. “We hebben hierbij de focus op de lange termijn. Dankzij de huidige goede pootgoed­prijzen kan dat ook”, stelt de akkerbouwer.

17 juni 2020 | Artikelen

“Melody veilig met 1,4SIGHT te bewaren, voor Mozart meer onderzoek nodig”

Na diverse klachten in de bewaarperiode van oogstjaar 2018 over vaatbundelverkleuring in de rassen Mozart en Melody die met de toepassing van 1,4SIGHT in verband werd gebracht, adviseerde BASF vanaf dat moment de kiemrustverlenger niet toe te passen in deze rassen. Na ruim een jaar onderzoek bij het HLB te Wijster stelt het concern dat…

12 februari 2020 | Artikelen

Gelijkspel

Een belangenbehartigingsorganisatie zoals de NAO heeft als doel om de randvoorwaarden waaronder bedrijven hun activiteiten uitvoeren in stand te houden en liefst te verbeteren. Helaas is het vaak zo dat het niet laten verslechteren vaker aan de orde is dan verbeteren.

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO