Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Gelijkspel

februari 2020


Een belangenbehartigingsorganisatie zoals de NAO heeft als doel om de randvoorwaarden waaronder bedrijven hun activiteiten uitvoeren in stand te houden en liefst te verbeteren. Helaas is het vaak zo dat het niet laten verslechteren vaker aan de orde is dan verbeteren.

Veel zaken worden namelijk ingewikkelder in een steeds internationalere wereld waar klimaat en milieu voorop staan en vrijhandel niet vanzelfsprekend is. Het is echter des te belangrijker als sector goed georganiseerd te zijn. Ik heb het wel eens vergeleken met een voetbalwedstrijd waarbij belangenbehartigers meer de rol van keeper hebben. Het doel schoonhouden, de achterstand voorkomen. Als scorende spits optreden – en dat de leden ons toejuichen – lukt veel minder vaak.

Neem nou gewasbescherming. Zelden komen er meer mogelijkheden, steeds meer inperkingen. Met goede redenen en soms ook met politieke redenen. Zolang zaken wetenschappelijk bewezen zijn, is een verbod logisch, mits er tijd is voor aanpassing en het zoeken naar alternatieven. En deze ook snel toelatingen krijgen. Zo is het helaas niet. Je staat vaak al met 1-0 achter voordat de wedstrijd begint. Het verbod op het gebruik van chloorprofam is zo’n situatie. Op basis van de strenge Europese beoordeling van middelen op gezondheidsrisico’s mag het vanaf het najaar 2020 niet meer als kiemremmer gebruikt worden in aardap­pelen. Buiten de EU blijven veel ruimere normen gelden. Het middel is echter nog jaren terug te vinden via hardnekkige restanten in bewaarloodsen, waardoor residuen nog vele jaren detecteerbaar zijn. NAO en VAVI met onze Europese koepels proberen bij de EU vanwege de bewaarloods problematiek een tijdelijke MRL te krijgen voor de komende jaren. En voor de verre export, toch gauw zo’n 200.000 ton gemiddeld per jaar, doet de NAO samen met 25 bedrijven onderzoek naar alternatieve methoden. Het dreigende stil vallen van deze verre export is een ramp voor veel bedrijven en ook voor de aardappelmarkt als geheel. De aardappelen moeten in rust blijven maar de bedrijven en belangenbehartigers moeten er de komende maanden alles aan doen om gelijk te spelen.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO