Al abonnee? Activeer hier uw premium account

NAV berekent verdere stijgingen kostprijs teelt consumptieaardappelen

4 januari 2023

Aan de hand van een inschatting van de kostprijs van consumptieaardappelen voor seizoen 2023 door de Werkgroep Consumptie Aardappelen (WCA) concludeert de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dat forse verhogingen van de contractprijzen door de fritesindustrie meer dan nodig zijn.

“De eerste signalen zijn dat de industrie met een flinke verhoging van de contractprijzen voor fritesaardappelen komt. De berekeningen van de WCA komen bijvoorbeeld voor klei leveren af land op 20,7 cent per kilo (2022: 16,1 cent) en voor leveren uit de schuur week 17 op 27,4 cent per kilo (2022: 23,7 cent)”, bericht de NAV eind december 2022. “De nu bekende prijzen zijn niet of nauwelijks voldoende om een kostendekkende teelt te realiseren. Het zal sterk afhangen van de verdere voorwaarden of fritesaardappelen op contract voor de teler aantrekkelijk zal zijn”, benadrukt de vakbond.

Stijgende teelt- en bewaarkosten

De WCA geeft aan dat aardappeltelers voor het lopende seizoen (oogst 2022) al te maken hebben gehad met een flinke kostenstijging, en berekent dat die kosten voor het komende seizoen verder doorstijgen. “De teelt- en bewaarkosten zijn voor seizoen 2022 al fors gestegen en deze kostenstijging zet het komende seizoen stevig door. De kosten van arbeid, meststoffen, slijtdelen en energie stijgen meer dan gemiddeld. Door de forse inflatie is de gemiddelde stijging ook al behoorlijk”, constateert de WCA.

Af land 18,4 tot 20,7 cent per kilo

De WCA berekent sinds 2010 ieder jaar de kostprijs van consumptieaardappelen voor een voorbeeldbedrijf op zandgrond en op kleigrond. Daarbij rekent de werkgroep met een marge van 15 procent op de kale kostprijs, voor het risico dat de boer neemt, een marge die volgens hen meer dan nodig is vanwege het extremer wordende weer en het wegvallen van vele essentiële gewasbeschermingsmiddelen. Voor 2023 komt de berekende kostprijs (inclusief marge) voor de af land levering voor fritesaardappelen op zand op 18,4 cent per kilo en op klei af land op 20,7 cent per kilo. Voor leveren uit de schuur komt de kostprijs (inclusief marge) op zand op 25,0 cent per kilo en voor klei op 27,4 cent per kilo. “In 2010 kwam de kostprijs (inclusief marge) voor klei leveren uit de schuur nog op 15,1 cent per kilo”, voegt de vakbond daar aan toe. Alle kostprijzen zijn berekend exclusief BTW en beregeningskosten. WCA geeft aan dat in het huidige klimaat twee keer beregenen bijna ieder jaar wel nodig is, resulterend in een kostprijsstijging van 1 cent per kilo.

Kostprijs tafelaardappelen

De WCA heeft eerder gekeken naar het verschil in kostprijs tussen fritesaardappelen en tafelaardappelen en concludeerde toen dat de kostprijs van tafelaardappelen bij gelijke opbrengst zeker 2,5 tot 3 cent per kilo hoger is. “Omdat opbrengsten en kwaliteitseisen nogal uiteen lopen is het voor tafelaardappelen zeker nodig om een kostprijs te berekenen voor de eigen situatie. Omdat de financiële gevolgen wanneer de vereiste kwaliteit niet wordt gehaald groot kunnen zijn, is de risicomarge van 15 procent voor tafelaardappelen zeker nodig”, besluit de NAV.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO