Al abonnee? Activeer hier uw premium account

De verwachte ontwikkeling van de aardappel als gewas van de toekomst

21 september 2021

In de toekomst zit er meer CO2 (kooldioxide) in de lucht, is de temperatuur hoger en regenval grilliger. Planten hebben CO2 nodig voor hun groei, dus hoe meer CO2, hoe sneller ze groeien en wel zo’n 30 procent sneller de komende 40 jaar.

De verwachting is dat de gemiddelde temperatuur in de komende 40 jaar met 2 graden Celsius stijgt, wat betekent dat de vorstvrije periode van de teeltperiode in gematigde klimaten met zomergewassen, met 3 weken zal toenemen. Dit langere groeiseizoen leidt tot nog eens 15 procent toename van de opbrengst. In winterteelten houden snellere groei en een korter seizoen elkaar in evenwicht. De gevolgen van onregelmatige regenval moeten worden opgelost door extra inspanningen zoals beregening en drainage. Er is ook een verhoogd risico op het optreden van tropische ziekten en plagen, zoals bladvlooien.

Toenemende bijdrage voedselvoorziening

Het valt op dat de aardappel in toenemende mate bijdraagt aan de voedselvoorziening, omdat hij zich het snelst van alle belangrijke voedselgewassen uitbreidt. Aardappel maakt optimaal gebruik van land en water voor de productie van energie en eiwit voor de mens. Naar aanleiding van de gevolgen van de klimaatverandering en precisielandbouw op de aardappelteelt, zal aardappel verder aan de leiding gaan. De handel in aardappelen en zijn producten is wereldwijd sterk uitgegroeid en maakt het gewas daarmee beschikbaar voor meer consumenten. In een laagtechnologische ontwikkelingsomgeving, volstaat alleen maar ‘wassen en koken’ ter bereiding van de knollen. Dat is een groot voordeel, want je kunt de knollen al oogsten en eten terwijl het gewas nog in volle groei is. Tot slot maken genetische en andere maatschappelijk aanvaarde technieken het gewas resistent tegen zijn aanvallers. Dat gaat gepaard met een aanzienlijke vermindering van verliezen en kosten van gewasbescherming en heeft grote gevolgen voor de productie van pootgoed. De aardappel heeft in de afgelopen honderd jaar in toenemende mate bijgedragen aan de voedselvoorziening en aan de afwisseling van voeding van de wereldbevolking. Verschillende ontwikkelingen in de sector winnen allemaal snel aan momentum. Daarom zal de aardappel nog meer een gewas van de toekomst zijn dan het in het verleden al was.

Voor het meest actuele nieuws op aardappelgebied is er de Aardappelwereld Nieuwsbrief.
Meld u nu aan om deze gratis digitale nieuwsbrief te ontvangen!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO