Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Nieuwe efficiënte stikstofbladmeststof met twee biostimulanten

11 maart 2024

Nutrino Pro is een nieuwe in aardappelen toepasbare stikstofbladmeststof die AgroCentrum uit Steenbergen dit jaar op de markt brengt. Deze meststof onderscheidt zich door haar hoge efficiëntie, wat er voor zorgt dat de stikstofbenutting ook onder stressvolle omstandigheden behouden blijft.

Het bijzondere kenmerk van Nutrino Pro is dat de bladmeststof gedurende een periode van ongeveer zes weken stikstof afgeeft aan de plant. Dit heeft te maken met de ketenlengtes van de stikstofvormen. Elke vorm breekt af in verschillende tijdsduur als opneembare ureum-polymeren. De meststof hecht zich aan het bladoppervlak en is al een uur na toepassing bestand tegen afspoeling door regen.

Twee biostimulanten

Twee biostumulanten versterken het product, zo laat Agrocentrum weten. Een ervan is Pidolzuur. Deze neemt deel aan verschillende processen in de plant. Het is een signaalstof in het hart van de stikstofassimilatiecyclus. Dit is het proces waarin planten stikstof opnemen en omzetten in aminozuren en eiwitten. Bij stressvolle omstandigheden ontstaat ophoping van ammoniak in het blad met geelverkleuring van het blad als gevolg. De biostimulant beperkt onder deze omstandigheden de opbouw van ammoniak in het blad. Dankzij de toevoeging aan de bladmeststof blijft het gewas langer groen. Dit zorgt voor continue productiviteit van het gewas en hogere opbrengsten. De andere biostimulant is R100. Dit zorgt voor een betere opneembaarheid van voedingsstoffen, heeft Agrocentrum ontdekt. R100 verbetert volgens de leverancier de gewasveiligheid, is makkelijk mengbaar en draagt bij aan de regenvastheid van de bladmeststof.

Opbrengst uit stikstof overbemesting

Nutrino Pro is een product voor overbemesting. Agrocentrum laat weten dat het aardappelgewas 75 tot 80 procent van de benodigde stikstof uit de bodem moet opnemen. De overige 20 tot 25 procent komt van bijbemesting via korrels en via blad. Een bladtoepassing met Nutrino Pro is volgens de leverancier een efficiënte keuze, minder aanvoer bij dezelfde of zelfs een hogere financiële opbrengst. Gelet op de strengere aanvoernormen binnen wet- en regelgeving is dat eveneens een pluspunt. Voor aardappelen is het advies om Nutrino Pro te spuiten vanaf begin knolzetting en daarna wekelijks te herhalen. De hoeveelheid kan afhankelijk zijn van het per ras en de bemestingstoestand van het perceel. Voor de meeste teelten bedraagt de dosering 20 liter per hectare.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO