Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Meer dan 20 procent extra kilo’s in Texels pootgoed dankzij ondergrondse wateropslag

10 oktober 2023

Op het eiland Texel hebben landbouwers recent eerste seizoenervaringen opgedaan met ondergrondse opslag van regenwater, zo laat LTO Noord weten. Dit is volgens de organisatie mogelijk een oplossing voor watertekort in landbouwgewassen als aardappelen gedurende de jaarlijks toenemende droge periodes in de regio. Daarbij kan het eveneens de verzilting van de bodem indammen. 

“Als boeren en tuinders worden we al jaren geconfronteerd met steeds meer droogte en verzilting. Gelukkig zijn wij het gewend om oplossingen te vinden op grote veranderingen. Met zoetwateropslag kunnen we water opslaan dat valt wanneer het regent en gebruiken wanneer het nodig is. Ik ben trots op het succes van het project Zoete Toekomst Texel en hoop dat we het snel op grotere schaal kunnen toepassen”, reageert Dirk de Lugt, akkerbouwer en LTO Noord Voorzitter op Texel, enthousiast. Opbrengsten in een proefperceel met pootaardappelen bij akkerbouwer Mark Slot, waarin het ondergronds opgeslagen water is gebruikt om te irrigeren, onderstreept dat succes. Hierin is volgens de berichtgeving door LTO-Noord sprake van een flink hogere hectare-opbrengst die oploopt tot een plus van meer dan 20 procent. Dit is ten opzichte van het referentieperceel waar niet geïrrigeerd is.

Droogteschade voorkomen

Daarmee is bevestigd dat ondergrondse opslag een belangrijke bijdrage kan leveren aan de beschikbaarheid van zoetwater, stellen de projectdeelnemers. Droogteschade is daarmee voorkomen wat heeft geresulteerd in meeropbrengsten. Volgens de landbouworganisatie is verder onderzoek en monitoring is nodig om te weten hoe het systeem zich in technisch opzicht gedraagt wanneer het is toe te passen op grotere schaal. “Je hebt nu eenmaal medewerking van overheden nodig om dit te kunnen bewerkstelligen”, verklaart Slot in een interview op de website van LTO Noord.

Opbrengsten in een proefperceel met pootaardappelen bij akkerbouwer Mark Slot, waarin het ondergronds opgeslagen water is gebruikt om te irrigeren, onderstreept dat succes.

Oprichting zoetwatercoöperaties

Vanaf nu is volgens de landbouworganisatie nog meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in kosten en opbrengsten voor verschillende teelten en hoe meerdere akkerbouwers kunnen samenwerken binnen de op te richten zoetwatercoöperaties. Het is namelijk de bedoeling dat deze in de toekomst de ondergrondse opslagsystemen onder hun beheer stellen en de verdeling van het beschikbare water tussen de coöperatieleden gaan regelen.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO